• Telefon: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Predlog izmena i dopuna Nacrta Odluke o rebalansu budžeta opštine Vrnjačka Banja za 2019.godinu