• Telefon: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O REBALANSU BUDžETA