• Telefon: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI REBALANS ODLUKE O BUDžETU