• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Решење издато у складу са чланом 145.