• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Урбанистички пројекат за уклањање и поновну изградњу виле ''Сплендор'' и изградњу хотела ''Сплендор'', у ул. Пролетерских бригада 13, на к.п.бр. 610/1 К.О. Врњачка Бања