• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Урбанистички пројекат за изградњу стамбенoг пословног комплекса на кп.бр.500/46, 500/52 и 500/53 КО Врњачка Бања