• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 390/22 К.О. Врњачка Бања