• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Урбанистички пројекат за изградњу објекта комерцијалне мешовите намене на к.п.бр. 503/10 К.О. Врњачка Бања