• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Урбанистички пројекат за изградњу на локацији „Дубоки поток“, на к.п.бр. 248/10 и 248/11 К.О. Врњачка Бања