• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Урбанистички пројекат реконструкције и адаптације хотела ''Фонтана'', на к.п.бр. 605/1, 605/12, 588/1 и 588/3 К.О. Врњачка Бања