ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Локални економски развој - ЛЕР
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

Програм локалног економског развоја представља скуп мера за стварање окружења које погодује привређивању, отварању нових радних места и привлачењу инвестиција. Програм спроводи Одељење за локални економски развој.

Састоји се из 5 програмских активности:

 1. Подршка постојећој привреди
  • Техничка подршка раду Привредног савета
  • Одржавање састанака, организација презентација, јавних расправа, састанака са делегацијама које посећују Општину, стварање партнерског односа
  • Испитивање мишљења и потреба локалне пословне заједнице
  • Обуке у организацији ЛЕР-а или уз техничку подршку ЛЕР-а
  • Оспособљавања приправника – волонтера (стручна пракса)
  • Интезивна сарадња са локалном пословном заједницом
  • Привлачење инвеститора
  • Сарадња са Општим удружењем предузетника
  • Техничка помоћ Локаном савету за запошљавање
  • Сарадња са цивилним сектором
  • Сарадња са НСЗ-ом
 2. Унапређење привредног амбијента
  • BFC SEE Цертификација општина са повољним пословним окружењем (BFC SEE) је јединствени програм за побољшање квалитета услуга и информација које општине у региону југоисточне Европе пружају привредницима. Програм цертификације пружа општинама јасне смернице о томе како да креирају добру пословну климу и уведу међународно признате стандарде ефикасне и транспарентне локалне администрације.
   Инвеститорима који желе да преселе или прошире своје пословање у југоисточну Европу, BFC SEE служи као стандардизован механизам за процену локалних услова за пословање и указује на то које општине у региону имају најповољнију климу за инвестирање.МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ

   • Развијање каталога локација
   • Ажурирање водича за издавање грађевинске дозволе и пружање конкретне помоћи ОЛЕР-а инвеститорима
   • Израда сајамског календра
   • Израда промотивног материјала
   • Учествовање на сајмовима
   • Промотивне активности и дистрибуција промотивних материјала
   • Ажурирање странице ЛЕР-а и других садржаја на општинском сајту и сарадња са медијима

   КРЕИРАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ БАЗА ПОДАТАКА И ЛОГИСТИЧКА ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ

   УНАПРЕЂЕЊЕ ОДНОСА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНAЧАЈА ЗА ЛЕР
   • Сарадња са институцијама

   УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ОЛЕР-А
   • Учешће на тренинг програмима, конференцијама, семинарима, скуповима из области локалног економског развоја
   • Преношење примера добре праксе, размена искустава
   • Студијска путовања у земљи иностранству

 3. Подстицаји за развој предузетништва
  • Субвенције за отварање нових радних места
   Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима ради запошљавања незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијале Краљево – испостава Врњачка Бања (у даљем тексту:НСЗ-Филијала Краљево).
   Субвенције за отварање нових радних места одобравају се у месечним ануитетима, послодавцима који отварају новa раднa места, ради запошљавања незапослених лица пријављених на евиденцију у Служби Врњачка Бања.
   Висина субвеције исплаћује се у висини од 80% од износа пореза на зараду по новозапосленом лицу, које послодавац уплаћује за свако новозапослено лице.
   Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних места, може то право користити најдуже 36 месеци по сваком новозапосленом лицу.
   Исплата субвенције за сваки месец врши се на основу достављеног доказа о извршеној уплати пореза на зараде за новозапосленог радника.
  • Промовисање додатних обука за предузетнике
   Сарадња са институцијама, организација обука
  • Саветодавна помоћ за коришћење стимулативних мера за МСП, понуде кредита комерцијалних банака за МСП секторСаветодавна помоћ ОЛЕР-а за коришћење стимулативних мера за МСП, коришћење стимулативних средстава донатора (Министарстава, СИЕПА-е, Фонда за развој), кредита за МСП сектор комерцијалних банака
  • Оснивање и развој Тренинг центра

   Развијање плана обука и реализација обука за незапослена лица у Тренинг центру, испитивање потреба за недостајућом радном снагом у пословној заједници, развијање плана обука за потребе инвеститора

 4. Одржавање економске инфраструктуре
  • Праћење конкурса ресорних министарстава и аплицирање пројеката из наведене области;
   Истраживање и анкетирање локалне заједнице са циљем предлагања пројеката у смислу израде пројектно-техничке документације за ону инфраструктуру за коју не постоји таква документација;
   Праћење конкурса ЕУ (IPA фондови) и техничка подршка консултантским кућама које се баве израдом пројеката и аплицирањем ка овим фондовима;
   Праћење реализације пројеката и извештавање надлежних институција
 5. Праћење имплементације стратешких докумената и управљање пројектима
  • Координација и активно учешће у праћењу, извештавању и анализи остварених резултата стратешких докумената, програма и планова• Стратегија одрживог развоја општине Врњачка Бања 2013-2023. године
   • План капиталних инвестиција 2014-2018. године
   • Програмски буџет општине 2015-2017. године
   • Годишњи планови инфраструктурног развоја
   • Годишњи акциони планови за запошљавањеАнализа могућности и потреба, покретање нових развојних пројеката, координација, припрема и реализација пројеката

   • Формирање базе пројеката са пројектима у току и ажурирање исте по потреби
   • Праћење и обавештавање о конкурсима, дистрибуција конкурсног материјала могућим апликантима.
   • Припрема пројектних предлога за конкурисање код донатора
   • Управљање пројектним циклусима пројеката

   Истраживање могућности за финансирање пројеката

   • Учешће на презентацијама донаторских конкурса
   • Комуникација са потенцијалним донаторима и организацијама за наредни период, организација састанака и презентација општине

 Везе: 

Пословни портал Врњачке Бање

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.