ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Покретљивост и паркинг
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

Ову област уређује:

  1. Закон о повластицама у унутрашњем путничком саобраћају инвалидних лица.
  2. Правилник о начину остваривања права инвалидних лица на повластице у унутрашњем путничком саобраћају („Сл. гл. РС“, бр. 31/93, 05/94 и 38/94).
  3. Закон о јавним путевима (“Сл. гл. РС”, број 101/2005-91).
  4. Закон о планирању и изградњи („Сл. гл. РС“, број 72/09).
  5. Правилник о техничким стандардима приступачности (“Сл. гласник РС”, бр. 46/2013).

 

Захтеви:

 
ПОВЛАСТИЦЕ У УНУТРАШЊЕМ ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

„У правном систему Републике Србије особама са инвалидитетом пружају се повластице у унутрашњем путничком саобраћају.

Повластице се односе на следећа лица:

  •     слепа лица;
  •     лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних болести;
  •     лица оболела од плегија;
  •     лица оболела од церебралне и дечије парализе и мултиплекс склерозе
  •     као и пратиоци ових лица.

Ова лица имају право на повластице у унутрашњем путничком саобраћају под условом да имају пребивалиште у Републици Србији.
У унутрашњем путничком саобраћају слепо лице и лице оболело од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних болести, плегија, церебрална и дечија парализе и мултиплекс склерозе има у току једне календарске године право на шест путовања са повластицом у износу:

•    75% од редовне цене за путовање железничким, друмским и поморским, односно речним саобраћајем;
•    50% од редовне цене превоза за путовање ваздушним саобраћајем.

Једним путовањем у унутрашњем путничком саобраћају сматра се одлазак из полазног у одредишно место (вожња у одласку) и повратак из одредишног у полазно место (вожња у повратку).
Пратилац има право на бесплатну вожњу у железничком, друмском и поморском, односно речном саобраћају и на повластицу од 50% од редовне цене вожње у ваздушном саобраћају, у случајевима кад прати инвалидно лице, путује по то лице или се враћа после праћења таквог лица.
Инвалидно лице и његов пратилац имају право на повластице за превоз у било ком разреду, односно класи, у возу (пословни, експресни, брзи и путнички), односно на броду, као и за економску класу у авиону.

 

ПАРКИНГ


На основу члана 26. Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 16/11), комуналну услугу паркирања на паркинг месту из чл. 19. ове одлуке могу користити само инвалидна лица која имају признат статус у складу са законом и овом одлуком и чије возило је прописно обележено. Паркинг места за инвалидна лица могу да користе инвалиди којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом, лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе, која за кретање користе инвалидска колица, лица која имају оштећење вида најмање 90%, лица, ратни и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата од I до X групе инвалидности, лица на дијализи, родитељи, односно стараоци инвалидне деце са оштећењима доњих екстремитета и карлице, као и слепе деце која имају оштећење вида најмање 90% под условом да похађају специјалну школу или факултет. За категорије лица са посебним потребама и инвалидних лица из претходног става овог члана, на основу медицинске и друге документације, право на коришћење услуге паркирања на означеном паркинг месту својим актом утврђује орган општинске управе надлежан за послове социјалне заштите.

 

Извор:
„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 16/11

 

 

 

 

Информације за ОСИ

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.