• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Стручно саветодавно радно тело за унапређење положаја особа са инвалидитетом