ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Секретар скупштине
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност, а поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и начелник Општинске управе.

Љиљана Радаковић

заменик начелника

Рођена 2.6.1959. године у Вучитрну. Основну и средњу школу (Гимназија) завршила у Вучитрну а, потом дипломирала на Правном факултету у Крагујевцу. Има положен правосудни испит. Од 1985 – 1995. Године радила у Првој петолеци, од 1995. године, а потом  до 2002. У ЈП „Бели Извор“. У периоду од 2003. – 2004. године радила као професор у Угоститељско туристичкој школи. Од 2004. године запослена у општини Врњачка Бања (Секретар у СО Врњачка Бања, начелница Одељења за општу управу и заједничке послове, имовинско – правни послови). Похађала више семинара о унапређењу и управљању локалне самоуправе. Од августа 2016. Године постављена на место заменица Начелника Управе општине Врњачка Бања.

Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе.
Начин руковођења организационим јединицама, овлашћења и одговорности запослених у Општинској управи одређује начелник Општинске управе.
Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност, а поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и начелник Општинске управе.
За свој рад и рад Општинске управе, начелник Општинске управе, одговара Скупштини општине и Општинском већу, у складу са Статутом и Одлуком о општинској управи.

Славиша Пауновић 

Slika Slavisa

 

Рођен 30.7.1976. године у Краљеву.
Дипломирао на Правном факултету у Крагујевцу 2001.године.
Од 02.априла 2003.године до 30.септембра 2005. године радио у Служби за катастар непокретности Врњачка Бања на пословима израде катастра непокретности, одржавања катастарског операта и другим правним пословима.
Од 01. октобра 2005. године запослен у Општинској управи Општине Врњачка Бања, где најпре, ради као референт на имовинско-правним пословима до 06.септембра 2006.године када бива унапређен у руководиоца имовинско-правним пословима.
На место секретара Скупштине општине Врњачка Бања постављен  је 16. новембра 2006. године.
На место секретара Привременог органа општине Врњачка Бања именован је 13. августа 2008. године и ту функцију  је обављао до 29. августа 2008. године, када је постављен за начелника Одељења за инспекциски послове Општинске управе општине Врњачка Бања.
На место секретара Скупштине Општине Врњачка Бања поново постављен 28. децембра 2008. године и ту функцију је обављао до 18. јула 2012. године, када му је истекао мандат и по повратку у Општинску управу распоређен  је на место шефа Службе за скупштинске послове. 2012. Године је  постављен на функцију заменика Начелника општинске Управе,  да би у августу 2016. Године био постављен на функцију Начелника Управе општине Врњачка Бања.
Учесник многих семинара о локалној самоуправи, туризму, Евопској унији, а обучен тј.поседује сертификат о разумевању институција Европске уније, процеса приступања Европској унији и њиховом утицају на општине, сертификат о управљањју у здравственом туризму, као и о развијању система управљања људским ресурсима у општинској управи.
Није члан ниједне политичке партије.
Говори енглески језик.
Ожењен, отац две ћерке.
Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17.
Тел: (++381 36) 612 - 626, Факс: (++381 36) 601 - 252
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине, њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Саша Радисављевић

Sasa Radisavljevic copy

 

Датум и место рођења: 24.10.1975. године у Крушевцу.
Образовање: Дипломирао је на Правном факултету у Крагујевцу, положен државни стручни испит.
Радна и политичка активност: Од 2005. до 2009. године радио у МК „Тодор“ на пословима директора продаје за регион Црна Гора, БиХ и Македонија. Од 2009. до 2011. године у Компанији Делта Макси обављао је функцију директора Темпо центра Врњачка Бања. 2011-2012. године ради као менаџер продаје Триглав осигурања. До постављења на место секретара Скупштине општине Врњачка Бања, обављао је послове заменика секретара Скупштине.
Говори енглески и шпански језик.
Ожењен, отац двоје деце.


Адреса: Општина Врњачка Бања, Ул. Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања
Тел: (++ 38136) 601-210 Факс: (++ 38136) 611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Секретар Скупштине општине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити поново постављен. За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године. Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине општине, разрешити секретара и пре истека мандата. Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности. Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар. Секретар Скупштине општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.

Телефони:

+381 36 601 200
+381 36 611 300

Факс:

+381 36 611 307

 

 

Службени MAIL-ovi  Општине ВрњачкаБања
 
Председник Скупштине ОпштинеОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Заменик председника Скупштине ОпштинеОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Секретар Скупштине ОпштинеОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Заменик секретара Скупштине ОпштинеОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Општински јавни првобранилацОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Председник Општине
 
Председник Општине.....................................................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Заменик председника Општине....................................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Општинско веће
 
Члан већа Саша Грковић Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Члан већа Никола Војновић Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Члан већа Владан Чеперковић.......................................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Члан већа Никола Трифуновић Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Члан већа Игор Матић....................................................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 .
Општинска управа Општине Врњачка Бања
 
Начелник Општинске Управе Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Заменик начелника Општинске Управе.......................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Интерни ревизор............................................................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Повереник за избеглице................................................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Просветни инспектор...................................................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
МатичарОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Заменик матичараОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф МК Врњци,Штулац и Руђенци, СтанишинциОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф МК Ново Село, Подунавци и РуђенциОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф МК Грачац, ВранешиОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Извршилац на пословима вођења бирачких списковаОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Кабинет Председника Општине
 
Помоћник председника Општине
за област урбанизма,заштите животне средине
и сарадњу са министарствима......................................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Помоћник председника Општине за области
образовања,културе,спорта и
примарне здравствене заштите................................................... Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Помоћник председника општине за
област месних заједница и развој пољопривреде селa..............Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 Шеф одсека за послове председника општине..........................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 Послови информисања................................................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Служба за послове скупштине општине
 
Послови информисања и односи са јавношћу............................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Служба за буџет,финансије и локалну пореску администрацију
 
Шеф службе за буџет,финансије ................................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Руководилац на пословима трезора ...........................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф рачуноводства .....................................................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Руководилац на пословима јавних набавки...............................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф одсека за локалне јавне приходе........................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Служба за урбанизам еколошке и имовинске правне послове
 
Шеф службе за урбанизам еколошке и имовинско
правне послове..............................................................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф одсека за урбанизам и еколошке послове..........................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Служба за привреду,локално економски развој и друштвене делатности
 
Шеф службе за привреду,локално економски развој
и друштвене делатности................................................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Руководилац групе послова из области привреде
и комуналних делатности..............................................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац групом послова у услужном центру.......................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф одсека за локално економски развој.....................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Извршилац на пословима образовањаОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Извршилац на управним пословима из области
дечије заштитеОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Служба за општу управу
 
Шеф службе за општу управу и заједничке послове....................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф одсека за општу управу и заједничке послове.....................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Руководилац на пословима писарнице...........................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Одсек за ИТ , ГИС и комуникације
 
Руководилац групе ИТ,ГИС и комуникације.......................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Послови пројектанта програмера........Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Послови мрежног,систем WEB администратора........Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Синдикат Општине Врњачка Бања
 
Синдикат Општине Врњачка Бања...............................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

ЗАКОН
О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон)

И ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим законом уређују се јединице локалне самоуправе, критеријуми за њихово оснивање, надлежности, органи, надзор над њиховим актима и радом, заштита локалне самоуправе и друга питања од значаја за остваривање права и дужности јединица локалне самоуправе.

Члан 2

Локална самоуправа је право грађана да управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у јединицама локалне самоуправе, као и право и способност органа локалне самоуправе да, у границама закона, уређују послове и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса за локално становништво.

Члан 3

Локална самоуправа остварује се у општини, граду и граду Београду (у даљем тексту: јединица локалне самоуправе).

Страни држављани могу имати поједина права у остваривању локалне самоуправе под условима и на начин утврђен законом.

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе, управљају пословима локалне самоуправе, у складу с Уставом, законом и статутом јединице локалне самоуправе.

Члан 4

Република Србија може законом поверити јединицама локалне самоуправе поједина питања из своје надлежности.

Аутономна покрајина може одлуком поверити јединицама локалне самоуправе поједина питања из своје надлежности.

За вршење поверених надлежности средства обезбеђује Република Србија или аутономна покрајина, зависно од тога ко је поверио надлежности.

Члан 5

У вршењу своје надлежности, јединица локалне самоуправе доноси прописе самостално, у складу са својим правима и дужностима утврђеним Уставом, законом, другим прописом и статутом.

Права и обавезе јединица локалне самоуправе у вршењу поверених надлежности и овлашћења Републике Србије и аутономних покрајина у надзору над вршењем поверених надлежности уређују се законом.

Члан 6

Јединица локалне самоуправе одговорна је за квалитетно и ефикасно вршење својих и поверених надлежности.

У вршењу своје надлежности јединица локалне самоуправе може бити ограничена само у случајевима и под условима утврђеним законом, у складу с Уставом.

Члан 7

Јединица локалне самоуправе за остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног становништва може основати предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу, у складу са законом и статутом.

Јединица локалне самоуправе може уговором, на начелима конкуренције и јавности, поверити правном или физичком лицу обављање послова из става 1. овог члана.

Члан 8

Ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба становништва на одређеном подручју, јединице локалне самоуправе могу да образују месне заједнице или друге облике месне самоуправе, у складу са законом и статутом.

Члан 9

Односи државних органа и органа територијалне аутономије са органима јединице локалне самоуправе заснивају се на правима и обавезама који су утврђени Уставом и законом.

Члан 10

Локална самоуправа ужива правну заштиту у складу с Уставом и законом.

Члан 11

Највиши правни акт јединице локалне самоуправе је статут.

Статутом се уређују нарочито: права и дужности јединице локалне самоуправе и начин њиховог остваривања, број одборника скупштине јединице локалне самоуправе, организација и рад органа и служби, начин управљања грађана пословима из надлежности јединице локалне самоуправе, оснивање и рад месне заједнице и других облика месне самоуправе, услови за покретање грађанске иницијативе и друга питања од значаја за јединицу локалне самоуправе.

Члан 12

Јединица локалне самоуправе има својство правног лица.

Члан 13

Јединице локалне самоуправе сарађују и удружују се ради остваривања заједничких циљева, планова и програма развоја, као и других потреба од заједничког интереса и ради њиховог остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке органе, предузећа, установе и друге организације и службе, у складу са законом и статутом.

Јединице локалне самоуправе могу сарађивати са јединицама локалне самоуправе других држава, у оквиру спољне политике Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије, у складу с Уставом и законом.

Одлуку о успостављању сарадње, односно закључењу споразума о сарадњи са јединицом локалне самоуправе друге државе, доноси скупштина јединице локалне самоуправе, уз сагласност Владе.

Јединице локалне самоуправе могу оснивати своја удружења, у складу с Уставом и законом.

Органи јединица локалне самоуправе могу сарађивати са невладиним организацијама, хуманитарним организацијама и другим организацијама, у интересу јединице локалне самоуправе и становника са свог подручја.

Члан 14

Јединица локалне самоуправе може имати своје симболе и празник, у складу са законом и статутом.

Члан 15

Финансирање локалне самоуправе, као и услови и поступак под којима се јединице локалне самоуправе могу задуживати, уређују се законом.

Јединица локалне самоуправе има своју имовину.

Имовином јединице локалне самоуправе самостално управљају органи јединице локалне самоуправе, у складу са законом.

ИИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. Оснивање и територија јединице локалне самоуправе

Члан 16

Територија и седиште јединице локалне самоуправе одређује се законом.

Оснивању, укидању и промени територије јединице локалне самоуправе претходи саветодавни референдум на територији те јединице локалне самоуправе.

Члан 17

Територију јединице локалне самоуправе чини подручје једног или више насељених места, односно катастарских општина које улазе у њен састав.

Територија за коју се оснива јединица локалне самоуправе представља природну и географску целину, економски повезан простор, који поседује развијену и изграђену комуникацију међу насељеним местима, са седиштем као гравитационим центром.

2. Правни статус јединице локалне самоуправе

2.1. Општина

Члан 18

Општина је основна територијална јединица у којој се остварује локална самоуправа, која је способна да преко својих органа самостално врши сва права и дужности из своје надлежности и која има најмање 10.000 становника.

Општине које су образоване до престанка важења Закона о територијалној организацији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 47/91, 79/92, 82/92 - испр., 47/94 и 49/99 - др. закон), могу имати мање од 10.000 становника.

Изузетно, када постоје посебни економски, географски или историјски разлози, може се основати нова општина која има мање од 10.000 становника.

Члан 19

Општина статутом и другим општим актом ближе уређује начин, услове и облике вршења права и дужности из своје надлежности.

2.1.1. Надлежност општине

Члан 20*

Општина, преко својих органа, у складу с Уставом и законом:

1) доноси програме развоја;

2) доноси урбанистичке планове;

3) доноси буџет и завршни рачун;

4) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;

5) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;

6) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;

7) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;

8) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

9) доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе;

10) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;

11) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;

12) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;

13) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси превоза путника;

14) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији општине, као и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;

15) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;

16) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;

17) оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;

18) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;

19) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;

20) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;

21) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;

22) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;

23) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;

24) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;

25) управља имовином општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;

26) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;

27) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;

28) образује органе, организације и службе за потребе општине и уређује њихову организацију и рад;

29) помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;

30) подстиче и помаже развој задругарства;

31) организује службу правне помоћи грађанима;

32) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;

33) утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији општине;

34) стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији општине, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који је у општини у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права;

35) прописује прекршаје за повреде општинских прописа;

36) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности општине;

37) уређује организацију и рад мировних већа;

38) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја општине;

39) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и статутом.

2.1.2. Поверавање јавних овлашћења

Члан 21

Поједини послови државне управе законом се могу поверити свим или појединим општинама, у интересу ефикаснијег и рационалнијег остваривања права и обавеза грађана и задовољавања њихових потреба од непосредног интереса за живот и рад.

Средства за обављање поверених послова обезбеђују се у буџету Републике Србије у складу са врстом и обимом послова.

Члан 22

Општина обавља као поверене послове поједине послове инспекцијског надзора из области, просвете, здравства, заштите животне средине, рударства, промета робе и услуга, пољопривреде, водопривреде и шумарства и друге инспекцијске послове у складу са законом.

2.2. Град

Члан 23

Град је јединица локалне самоуправе утврђена законом, која представља економски, административни, географски и културни центар ширег подручја и има више од 100.000 становника.

Изузетно, када постоје посебни економски, географски или историјски разлози, може се утврдити да је град и територијална јединица која има мање од 100.000 становника.

Територија за коју се образује град, представља природну географску целину, економски повезан простор који поседује изграђену комуникацију међу насељеним местима са седиштем града као гравитационим центром.

Одредбе овог закона које се односе на општину примењују се и на град, ако овим законом није друкчије одређено.

Члан 24

Град врши надлежности општине, као и друге надлежности и послове државне управе, који су му законом поверени.

Град, у складу са законом, образује комуналну полицију, обезбеђује и организује вршење послова комуналне полиције.

Члан 25

Статутом града може се предвидети да се на територији града образују две или више градских општина. Статутом града се уређују послови из надлежности града које врше градске општине.

2.3. Град Београд

Члан 26

Положај града Београда уређује се посебним законом.

3. Органи јединица локалне самоуправе

3.1. Општина

Члан 27

Органи општине су: скупштина општине, председник општине, општинско веће и општинска управа.

3.1.1. Скупштина општине

Члан 28

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом.

Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине.

Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника скупштине и постављењем секретара скупштине.

Члан 29

Број одборника у скупштини општине утврђује се статутом општине, с тим што не може бити мањи од 19, ни већи од 75.

Члан 30

Одборник не може бити запослени у општинској управи и лице које именује, односно поставља скупштина општине.

Ако запослени у општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат.

Даном потврђивања одборничког мандата лицима које је именовала, односно поставила скупштина јединице локалне самоуправе, престаје функција на коју су именовани, односно постављени.

Прописи којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција, не искључују примену одредаба овог закона о пословима који су одређени као неспојиви са функцијом одборника скупштине општине.

Члан 31

Одборници се бирају на четири године.

Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се остварује сходном применом закона којим се уређује заштита изборног права у изборном поступку.

Члан 32

Скупштина општине, у складу са законом:

1) доноси статут општине и пословник скупштине;

2) доноси буџет и завршни рачун општине;

3) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;

4) доноси програм развоја општине и појединих делатности;

5) доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта;

6) доноси прописе и друге опште акте;

7) расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом;

9) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;

10) бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине;

11) поставља и разрешава секретара скупштине;

12) бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа;

13) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;

14) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

15) доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

16) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

17) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;

18) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

19) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;

20) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Члан 33

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника.

Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или статутом није друкчије одређено.

О доношењу статута, буџета и урбанистичких планова одлучује се већином гласова од укупног броја одборника.

Члан 34

Седницу скупштине општине сазива председник скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца.

Председник скупштине је дужан да седницу закаже на захтев председника општине, општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Ако председник скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева.

Председник скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује скупштина.

Члан 35

Седнице скупштине општине су јавне.

Скупштина општине може одлучити да седница скупштине не буде јавна из разлога безбедности и других разлога утврђених законом.

Члан 36

Скупштина општине оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.

Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси скупштина општине и обављају друге послове утврђене статутом општине.

Број радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела утврђују се статутом општине.

Члан 37

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници скупштине и радних тела.

Члан 38

Скупштина општине има председника скупштине.

Председник скупштине организује рад скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине.

Председник скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника, бира се из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине.

Председник скупштине може бити разрешен и пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је биран.

Председник скупштине може бити на сталном раду у општини.

Члан 39

Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник скупштине.

Члан 40

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар скупштине се поставља, на предлог председника скупштине, на четири године и може бити поново постављен.

За секретара скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Скупштина општине може, на предлог председника скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.

Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности.

Заменик секретара скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар.

Члан 41

Начин припреме, вођење и рад седнице скупштине општине и друга питања везана за рад скупштине уређују се њеним пословником.

3.1.2. Извршни органи општине

Члан 42

Извршни органи општине су председник општине и општинско веће.

Члан 43

Председника општине бира скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине.

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник скупштине општине предлаже кандидата за председника општине.

Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из реда одборника, кога бира скупштина општине на исти начин као председника општине.

Председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат одборника у скупштини општине.

Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у општини.

Члан 44

Председник општине:

1) представља и заступа општину;

2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина;

3) наредбодавац је за извршење буџета;

4) усмерава и усклађује рад општинске управе;

5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;

6) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.

Члан 45

Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и чланови општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове општинског већа предлаже кандидат за председника општине.

Када одлучује о избору председника општине, скупштина општине истовремено одлучује о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Председник општине је председник општинског већа.

Заменик председника општине је члан општинског већа по функцији.

Број чланова општинског већа, које скупштина општине бира на предлог председника општине, не може бити већи од 11.

Чланови општинског већа које бира скупштина општине не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности општине.

Одборнику који буде изабран за члана општинског већа престаје одборнички мандат.

Чланови општинског већа могу бити на сталном раду у општини.

Члан 46

Општинско веће:

1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине;

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

4) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине;

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;

7) поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за поједине области.

Члан 47

Председник општине представља општинско веће, сазива и води његове седнице.

Председник општине је одговоран за законитост рада општинског већа.

Председник општине је дужан да обустави од примене одлуку општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова.

Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или статутом општине за поједина питања није предвиђена друга већина.

Организација, начин рада и одлучивања општинског већа, детаљније се уређује његовим пословником, у складу са овим законом и статутом.

Члан 48

Председник општине и општинско веће редовно извештавају скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката скупштине општине.

Члан 49

Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.

О предлогу за разрешење председника општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику скупштине.

Ако скупштина не разреши председника општине, одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника општине, пре истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога.

Члан 50

Разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Заменик председника општине, односно члан општинског већа, могу бити разрешени пре истека времена на које су бирани, на предлог председника општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који су изабрани.

Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника општине или члана општинског већа, председник општине је дужан да скупштини општине поднесе предлог за избор новог заменика председника општине или члана општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.

Председник општине, заменик председника општине или члан општинског већа који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника општине, заменика председника општине или члана општинског већа.

Члан 51

Престанком мандата скупштине престаје мандат извршних органа општине, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог председника општине и општинског већа, односно председника и чланова привременог органа ако је скупштини мандат престао због распуштања скупштине.

3.1.3. Општинска управа

Члан 52

Општинска управа:

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник општине и општинско веће;

2) извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског већа;

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине;

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;

6) обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине и општинско веће.

Члан 53

Општинска управа образује се као јединствени орган, а могу се образовати и општинске управе за поједине области у општинама са преко 50.000 становника.

Члан 54

Општинском управом, као јединственим органом, руководи начелник.

За начелника општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

У општинској управи образованој као јединствени орган, за вршење сродних послова, могу се образовати унутрашње организационе јединице.

Члан 55

Кад се општинска управа организује у више управа, радом управе руководи начелник.

За начелника управе може бити постављено лице које има одговарајући факултет, у односу на делокруг управе, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

У оквиру управе, за вршење сродних послова, могу се образовати унутрашње организационе јединице.

Члан 56

Начелника општинске управе, односно управе за поједине области поставља општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.

Начелник општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник.

Члан 57

Начелник за свој рад и рад управе одговара скупштини општине и општинском већу у складу са статутом општине и актом о организацији општинске управе.

Члан 58

Статутом општине може се предвидети да се у општинској управи постављају помоћници председника општине за поједине области (економски развој, урбанизам, примарна здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреда и др.).

Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове утврђене актом о организацији општинске управе.

Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине.

У општинској управи може бити постављено највише три помоћника председника општине.

Члан 59

Акт о организацији општинске управе доноси скупштина општине на предлог општинског већа.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске управе доноси начелник уз сагласност општинског већа.

Члан 60

Општинска управа у обављању управног надзора може:

1) наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;

2) изрећи мандатну казну;

3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка;

4) издати привремено наређење, односно забрану;

5) обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за који је тај орган надлежан;

6) предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.

Овлашћења и организација за обављање послова из става 1. овог члана, ближе се уређују одлуком скупштине општине.

Члан 61

У поступку пред општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку.

Члан 62

Општинско веће решава сукоб надлежности између општинске управе и других предузећа, организација и установа кад на основу одлуке скупштине општине одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака, као и између општинских управа за поједине области.

Начелник општинске управе, односно начелник управе за поједине области решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица.

Члан 63

Послове општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом и другим прописом.

Члан 64

О изузећу начелника општинске управе, односно начелника управе за поједине области решава општинско веће.

О изузећу службеног лица у општинској управи решава начелник.

3.2. Град

Члан 65

Органи града су: скупштина града, градоначелник, градско веће и градска управа.

Члан 66

Органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града.

Скупштину града сачињавају одборници чији се број утврђује статутом града, с тим што њихов број не може бити већи од 90.

Одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују се на градску скупштину.

Одредбе овог закона које се односе на председника општине примењују се на градоначелника.

Одредбе овог закона које се односе на општинско веће примењују се на градско веће.

Градска управа се образује као јединствени орган или као више управа за поједине области.

Одредбе овог закона о општинској управи примењују се на градску управу.

У градској управи може бити постављено највише пет помоћника градоначелника.

ИИИ НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 67

Облици непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе су: грађанска иницијатива, збор грађана и референдум.

Облици непосредне самоуправе из става 1. овог члана уређују се законом и статутом.

Члан 68

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу скупштини јединице локалне самоуправе доношење акта којим ће се уредити одређено питање из надлежности јединице локалне самоуправе, промену статута или других аката и расписивање референдума у складу са законом и статутом.

О предлогу из става 1. овог члана, скупштина је дужна да одржи расправу и да достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана од добијања предлога.

Статутом јединице локалне самоуправе утврђује се број потписа грађана потребан за пуноважно покретање грађанске иницијативе, који не може да буде мањи од 5% бирача.

Члан 69

Збор грађана се сазива за део територије јединице локалне самоуправе утврђен статутом.

Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа јединице локалне самоуправе.

Збор грађана већином гласова присутних усваја захтеве и предлоге и упућује их скупштини или појединим органима и службама јединице локалне самоуправе.

Органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да у року од 60 дана од одржавања збора грађана, размотре захтеве и предлоге грађана и о њима заузму став, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане.

Начин сазивања збора грађана, његов рад, као и начин утврђивања ставова збора уређује се статутом и одлуком скупштине општине.

Члан 70

Скупштина јединице локалне самоуправе може на сопствену иницијативу да распише референдум о питањима из своје надлежности.

Референдум о питању из своје надлежности скупштина јединице локалне самоуправе дужна је да распише на предлог који поднесе најмање 10% бирача од укупног бирачког тела у јединици локалне самоуправе, на начин утврђен законом и статутом.

Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина грађана која је гласала, под условом да је гласало више од половине укупног броја грађана.

Одлука донета на референдуму је обавезна, а скупштина јединице локалне самоуправе је не може ставити ван снаге, нити изменама и допунама мењати њену суштину у наредном периоду од годину дана од дана доношења одлуке.

Члан 71

Органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да обавештавају јавност о свом раду преко средстава јавног информисања и на други прикладан начин.

Органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да грађанима у остваривању њихових права и обавеза дају потребне податке, објашњења и обавештења.

Органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да свима омогуће подношење притужби на свој рад и на неправилан однос запослених.

На поднете притужбе органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да одговоре у року од 30 дана, ако подносилац притужбе захтева одговор.

ИВ МЕСНА САМОУПРАВА

Члан 72

Ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва у селима се оснивају месне заједнице и други облици месне самоуправе.

Месне заједнице и други облици месне самоуправе могу се образовати и у градским насељима (кварт, четврт, рејон и сл).

Месна заједница може се оснивати и за два или више села.

Члан 73

Скупштина општине, односно скупштина града, одлучује уз претходно прибављено мишљење грађана, о образовању, подручју за које се образује и укидању месних заједница и других облика месне самоуправе.

Ова одлука доноси се већином гласова од укупног броја одборника.

Члан 74

Актима месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе, у складу са статутом општине, односно града и актом о оснивању, утврђују се послови које врши, органи и поступак избора, организација и рад органа, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.

Члан 75

Средства за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе обезбеђују се из:

1) средстава утврђених одлуком о буџету општине, односно града, укључујући и самодопринос;

2) донација;

3) прихода које месна заједница, односно други облик месне самоуправе оствари својом активношћу.

Месна заједница, односно други облик месне самоуправе доноси финансијски план на који сагласност даје надлежни орган општине, односно града.

Члан 76

Месна заједница, односно други облик месне самоуправе има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених статутом и одлуком о оснивању.

Члан 77

Одлуком скупштине општине, односно скупштине града може се свим или појединим месним заједницама и другим облицима месне самоуправе поверити вршење одређених послова из надлежности општине односно града, уз обезбеђивање за то потребних средстава.

За обављање одређених послова из надлежности општинске управе, односно градских управа, посебно у вези са остваривањем права грађана, може се организовати рад општинске управе у месним заједницама.

Послове из става 2. овог члана, начин и место њиховог вршења одређује председник општине на предлог начелника општинске управе, односно начелника градских управа.

В ОДНОСИ ОРГАНА РЕПУБЛИКЕ, ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ И ОРГАНА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 78

Органи Републике, територијалне аутономије и органи јединица локалне самоуправе, ради остваривања својих права и дужности, међусобно сарађују у складу с Уставом, законом и другим прописом.

Органи Републике и територијалне аутономије врше надзор над законитошћу рада и аката органа јединице локалне самоуправе, у складу с Уставом и законом.

Надлежан орган јединице локалне самоуправе је дужан да органу Републике, односно аутономне покрајине, који врши надзор над законитошћу рада и аката јединице локалне самоуправе, благовремено достави тражене податке, списе и исправе.

За достављање тражених података, списа и исправа одговоран је председник општине, односно секретар скупштине општине ако се надзор врши над радом и актима скупштине општине.

Члан 79

Органи и службе јединице локалне самоуправе у вршењу својих надлежности:

1) дају органима Републике и територијалне аутономије иницијативе за уређивање односа од значаја за локалну самоуправу и за предузимање мера од значаја за решавање питања из оквира права и дужности јединице локалне самоуправе;

2) подносе представке и дају предлоге у погледу поступања органа Републике и територијалне аутономије;

3) траже мишљење од надлежног органа Републике и територијалне аутономије у вези са применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе;

4) учествују, самостално или преко својих асоцијација у припреми закона и других прописа чија је садржина од посебног значаја за остваривање и развој локалне самоуправе.

Члан 80

Органи Републике и територијалне аутономије, у вршењу својих надлежности:

1) обавештавају органе и службе јединице локалне самоуправе, по сопственој иницијативи или на њихов захтев, о мерама које предузимају или намеравају да предузму у извршавању закона и других прописа, о заштити уставности и законитости, појавама које их нарушавају и о мерама за њихово отклањање, о остваривању права грађана на локалну самоуправу, као и о другим питањима од непосредног интереса за остваривање система локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе;

2) пружају стручну помоћ органима и службама јединице локалне самоуправе у вези са обављањем њихових послова, а нарочито у увођењу информационог система и информатизацији послова које врше органи и службе јединице локалне самоуправе;

3) траже извештаје, податке и обавештења о обављању послова из оквира права и дужности јединице локалне самоуправе, као и о другим питањима која су од интереса за остваривање улоге и за рад органа Републике и територијалне аутономије у области локалне самоуправе;

4) врше и друге послове у складу са законом и другим прописима.

Члан 81

Влада је дужна да обустави од извршења општи акт јединице локалне самоуправе за који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу кад се објави у "Службеном гласнику Републике Србије".

Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Влада у року од пет дана од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта.

Члан 82

Надлежно министарство покренуће поступак за оцену уставности и законитости статута, прописа или другог општег акта јединице локалне самоуправе пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности с Уставом, законом или другим републичким прописом.

Надлежни орган територијалне аутономије покренуће поступак из става 1. овог члана, ако сматра да акт није у сагласности са покрајинским прописом.

Члан 83

Кад министарство надлежно за послове локалне самоуправе, односно надлежни орган територијалне аутономије сматра да општи акт органа јединице локалне самоуправе није у сагласности са њеним статутом, указаће на то скупштини јединице локалне самоуправе ради предузимања одговарајућих мера.

Ако скупштина јединице локалне самоуправе не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана, министарство надлежно за послове локалне самоуправе покренуће поступак пред Врховним судом Србије и истовремено ће предложити Влади да обустави од извршења акт из става 1. овог члана, до одлуке Врховног суда Србије.

Члан 84

Ако нађе да појединачни акт органа, односно службе јединице локалне самоуправе, против кога није обезбеђена судска заштита, није у сагласности са законом или другим прописом, односно с одлуком или другим општим актом јединице локалне самоуправе, министарство надлежно за послове локалне самоуправе, односно надлежни орган територијалне аутономије предложиће скупштини јединице локалне самоуправе да такав акт укине или поништи.

Ако скупштина не поступи у року од месец дана по предлозима органа из става 1. овог члана, министарство надлежно за послове локалне самоуправе укинуће или поништити акт из става 1. овог члана.

Члан 85

Скупштина јединице локалне самоуправе може се распустити ако:

1) скупштина не заседа дуже од три месеца;

2) ако не изабере председника општине и општинско веће у року од месец дана од дана конституисања скупштине јединице локалне самоуправе или од дана њиховог разрешења, односно подношења оставке;

3) не донесе статут или буџет у року утврђеном законом.

Члан 86

Одлуку о распуштању скупштине јединице локалне самоуправе доноси Влада, на предлог министарства надлежног за послове локалне самоуправе, односно надлежног органа територијалне аутономије.

Председник Народне скупштине расписује изборе за одборнике у року од два месеца од ступања на снагу одлуке о распуштању скупштине јединице локалне самоуправе.

Мандат одборника изабраних на изборима из става 2. овог члана, траје четири године.

До конституисања скупштине и избора извршних органа јединице локалне самоуправе, текуће и неодложне послове из надлежности скупштине и извршних органа јединице локалне самоуправе, обавља привремени орган јединице локалне самоуправе који чине председник и четири члана.

Привремени орган јединице локалне самоуправе образује Влада.

Влада доноси посебно решење о именовању председника и чланова привременог органа, водећи рачуна о политичком и националном саставу распуштене скупштине јединице локалне самоуправе.

Члан 87

Ако се у јединици локалне самоуправе не спроведу избори за одборнике или ако се после спроведених избора не конституише скупштина у складу са овим законом у року од два месеца од објављивања резултата избора, Влада именује привремени орган из члана 86. став 4. овог закона који обавља текуће и неодложне послове из надлежности скупштине и извршних органа јединице локалне самоуправе.

Председник Народне скупштине је дужан да одлуку о расписивању нових избора за скупштину јединице локалне самоуправе донесе у року од месец дана, од дана кад је требало спровести изборе, односно конституисати скупштину јединице локалне самоуправе.

Мандат одборника изабраних на изборима из става 2. овог члана, траје до истека мандата одборника скупштина јединица локалне самоуправе изабраних на редовним изборима.

ВИ САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 88

Јединица локалне самоуправе, њени органи и службе, као и предузећа, установе и друге организације чији је оснивач, остварују сарадњу и удружују се са другим јединицама локалне самоуправе и њеним органима и службама у областима од заједничког интереса и ради њиховог остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке органе, предузећа, установе и друге организације и установе, у складу са законом и статутом.

Јединице локалне самоуправе могу остваривати сарадњу у областима од заједничког интереса са одговарајућим територијалним заједницама и јединицама локалне самоуправе у другим државама, у оквиру спољне политике Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије, у складу с Уставом и законом.

Члан 89

Ради унапређења развоја локалне самоуправе, њене заштите и остваривања заједничких интереса, јединице локалне самоуправе могу оснивати своје асоцијације.

Асоцијације јединица локалне самоуправе заступају интересе свог чланства пред државним органима, а посебно у поступку доношења закона и других аката од значаја за заштиту, унапређење и финансирање локалне самоуправе, као и других прописа од значаја за остваривање послова јединице локалне самоуправе.

На оснивање и рад асоцијација јединица локалне самоуправе примењују се одредбе закона којим се уређује оснивање и рад удружења.

ВИИ СИМБОЛИ И НАЗИВИ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА У ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 90

Јединица локалне самоуправе самостално у складу са овим законом утврђује своје симболе (грб и заставу), и њихову употребу.

Члан 91

Симболи јединице локалне самоуправе могу се истицати само уз државне симболе.

У службеним просторијама органа јединице локалне самоуправе истичу се само државни симболи, симболи националних мањина чији је језик на територији јединице локалне самоуправе у службеној употреби као и симболи јединице локалне самоуправе.

Истицање симбола аутономне покрајине уз симболе јединица локалне самоуправе у аутономној покрајини, као и истицање симбола аутономне покрајине у службеним просторијама органа јединица локалне самоуправе у аутономној покрајини, врши се у складу са прописом који је утврдила аутономна покрајина.

Члан 92

Симболи јединица локалне самоуправе морају се међусобно разликовати.

Садржина одредби статута јединице локалне самоуправе или других њених аката о симболима јединице локалне самоуправе мора одговарати историјским и стварним чињеницама и овим одредбама се не смеју вређати општи и државни интереси, национална и верска осећања и јавни морал.

Члан 93

Скупштина јединице локалне самоуправе утврђује празнике и одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.

Ако је на подручју јединице локалне самоуправе језик националне мањине у службеној употреби, у поступку промене назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места, прибавиће се мишљење националног савета.

Члан 94

Ако садржина одредби предлога статута јединице локалне самоуправе или других аката о празницима и називима делова насељених места не одговара историјским или стварним чињеницама, ако се њима повређују општи и државни интереси, национална и верска осећања или вређа јавни морал, министарство надлежно за послове локалне самоуправе одбиће, у року од 60 дана од дана пријема предлога статута или другог акта, давање сагласности на те одредбе.

Ако се министарство надлежно за послове локалне самоуправе не изјасни у року из става 1. овог члана, сматраће се да је дата сагласност.

ВИИИ ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 95

Орган одређен статутом јединице локалне самоуправе може да покрене поступак за оцену уставности или законитости закона и другог општег акта Републике Србије или аутономне покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу.

Члан 96

Орган одређен статутом јединице локалне самоуправе има право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа јединице локалне самоуправе онемогућава вршење надлежности јединице локалне самоуправе.

Члан 97

У јединици локалне самоуправе може се установити заштитник грађана који је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе и јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката јединице локалне самоуправе.

Две или више јединица локалне самоуправе могу донети одлуку о установљавању заједничког заштитника грађана.

Надлежност и овлашћења, начин поступања и избора и престанка дужности заштитника грађана уређује се статутом и другим општим актом.

Члан 98

У национално мешовитим јединицама локалне самоуправе оснива се савет за међунационалне односе, као самостално радно тело, које чине представници српског народа и националних мањина, у складу са овим законом и статутом.

Национално мешовитим јединицама локалне самоуправе, у смислу овог закона, сматрају се јединице локалне самоуправе у којима припадници једне националне мањине чине више од 5% од укупног броја становника или свих националних мањина чине више од 10% од укупног броја становника према последњем попису становништва у Републици Србији.

Представнике у савету за међунационалне односе могу имати припадници српског народа и националних мањина са више од 1% учешћа у укупном становништву јединице локалне самоуправе.

Савет разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне равноправности, у складу са законом и статутом.

Делокруг, састав, избор чланова и начин рада савета за међунационалне односе уређује се одлуком скупштине јединице локалне самоуправе, која се доноси већином гласова од укупног броја одборника у складу са статутом.

Начин предлагања и избора чланова савета за међунационалне односе треба да обезбеди равномерну заступљеност представника српског народа и националних мањина, с тим да нити српски народ, нити једна национална мањина не може имати већину чланова савета.

У случају националних мањина које имају своје изабране националне савете, представници националних мањина у савету се бирају на предлог националног савета.

Одлуке савета за међунационалне односе доносе се консензусом чланова савета.

Савет о својим ставовима и предлозима обавештава скупштину јединице локалне самоуправе која је дужна да се о њима изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана.

Скупштина и извршни органи јединице локалне самоуправе су дужни да предлоге свих одлука који се тичу националне равноправности претходно доставе на мишљење савету.

Савет за међунационалне односе има право да пред Уставним судом покрене поступак за оцену уставности и законитости одлуке или другог општег акта скупштине јединице локалне самоуправе ако сматра да су њиме непосредно повређена права припадника српског народа и националних мањина представљених у савету за међунационалне односе и право да под истим условима пред Врховним судом Србије покрене поступак за оцену сагласности одлуке или другог општег акта скупштине јединице локалне самоуправе са статутом.

ИX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 99

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 9/02, 33/04, 135/04 и 62/06 - др. закон).

Члан 100

Новоизабрана скупштина јединице локалне самоуправе ускладиће свој статут са одредбама овог закона најкасније у року од 90 дана од дана свог конституисања.

Члан 101

Одредбе овог закона о органима јединица локалне самоуправе примењиваће се од спровођења наредних избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе.

Члан 102

Посебан закон о комуналној полицији донеће се у року од годину дана од ступања на снагу овог закона.

Члан 103

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

У Општинској управи као јединственом органу, образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних послова и Кабинет председника општине као посебна организациона јединица. Основна унутрашња организациона јединица је одсек. Унутар основних унутрашњих организационих јединица образују се уже организационе јединице: групе.


САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ

I Интерни ревизор
Добрила Милановић
Телефон: 036/ 601-238
Факс: (++ 38136) 601-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опис послова: Обаваља послове давања оцене начина и процеса рада корисника буџетских сре¬дс¬тава и субјеката који закључују правне послове са корисницима буџетс¬ких средстава уз испитивање претходних правила и поступака и поштовања правила интерне кон¬троле, адекватности, успешности и потпуности система интерне контроле, законитог ко¬ришћења средстава, ефикасности и економичности рада интерне контроле, врши и саветодавну улогу у вези са унапређењем процеса управљања ризи¬ком, процеса контро¬ле и процеса управљања код корисника буџетских средстава и субјеката који закључују правне послове са корисницима буџетских средстава, као и приликом уво¬ђе¬ња нових система и процедура интерне контроле, врши ревизију правилности примене процедура и стандарда у циљу ефикаснијег рада. Подноси захте¬ве за покретање пре¬кршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ или кри¬вично дело, уко¬ли¬ко оцени да је повредом прописа из оквира своје надлежности учи¬њен прекршај, при¬вредни преступ или кривично дело.

 

II Повереник за избеглице

Aлександар Миљаковић
Телефон: 036/ 601-247
Факс: (++ 38136) 601-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опис послова: Одржава везу између посебних оперативних тела у општини и Комесаријата за избег¬лице. Стара се о усклађеном деловању свих учесника који раде на при¬хвату и збрињавању избеглица у општини, остварује сарадњу са начелником ок-ру¬га, стара се о прикупљању пода¬така о збрињавању избеглица у њихова ранија места бо¬рав¬ка, стара се о редовном достављању одговарајућих података о избеглицама Репуб¬лич¬¬ком заводу за статистику, обезбеђује благо¬времено обавештавање јавности о збри¬ња¬вању избег¬лица, сара¬ђује са Црвеним Крстом и дру¬гим хуманитарним органи-зација¬ма, координира и обавља сарадњу са Центром за социјални рад. Обавља послове у вези са пријемом стра¬нака и њихових захтева, даје им потребна обавештења и упутства, прику¬п¬ља потребну докумен¬тацију за остваривање права странака која произилазе из статуса избеглих, прогна¬них и привремено расељених лица. За свој рад непосредно је одго¬воран начелнику Општинске управе.

 

ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА

I Кабинет Председника општине

Шеф Кабинета Председника општине је Јелена Зрнзевић
Телефон: 036/612-627
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Кабинет Председника општине је посебна организациона јединица која се образује за обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и административно-техничке послова који су значајни за рад Председника општине.


ОСНОВНЕ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

I Одсек за послове органа Oпштине

Руководилац Одсека је Јасмина Трифуновић
Телефон: 036/ 601-226
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опис послова Одсека: У оквиру Одсека обављају се послови који се односе на стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа. Одсек припрема акта и пружа сву потребну помоћ председнику Скупштине и Председнику општине, при предлагању начина решавања питања о којима одлучује Ску¬пштина општине, припрема акте које Председник општине доноси или предлаже Општинском већу и Скупштини општине, припрема и обрађује материјале за рад Пред¬сед¬ника општине и материјале за његово учествовање у раду Скупштине општине, стара се о сарадњи Председника општине са Скупштином општине, државним орга¬нима, представницима страних држава и међународних организација, јавним преду¬зећима и установама чији је оснивач општина Врњачка Бања, организује састанке којима пред¬се¬да¬ва или на којима учествује председник Скупштине и Председник опш¬тине. Обавља послове у вези са припремом, организовањем и одр¬жа¬ва¬њем седница Скуп¬штине општине, Општинског већа и радних тела, припре¬ма¬ње про¬пи¬са и других аката у области локалне само¬упра¬ве и другим областима које нису у делокругу других одсека, праћење њиховог спровођења, вођење евиденције и записни¬ка о одржаним седницама и друге послове из ове области, поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, осим ако посебним законом није дру¬гачије про¬пи¬са¬но, обавља стручне и административне послове по поднетим захте¬вима за оцену уста¬вности и законитости аката које доноси Скупштина општине, Општинско веће и Пред¬се䬬ник општине. Прати активности на реализацији утврђе¬них обавеза, координира ак¬ти-вности на остваривању јавности рада, врши пријем странака који се непосредно обра-ћају председнику Скупштине општине и Председнику општине, врши протоколарне послове поводом пријема домаћих и страних представ¬ника градова, културних, спортских и других представника, поводом додељивања јавних признања и друге про-токоларне послове које одреди председник Скупштине општине и Председник опш-тине. Обавља послове уређивања и издавања Службеног листа општине Врњачка Бања. Пружа стручну помоћ одборницима и одборничким групама и стара се о бла-говременом прибављању одговора на одборничка питања; послове у вези избора име¬-нова¬ња и постављења када о томе одлучује Скупштина, израда Статута општине, По-сло¬вни¬ка о раду Скупштине као и прописа о накнадама трошкова и изгубљене зара¬де одбор¬ници¬ма и члановима радних тела Скупштине и Општинског већа, стручне пос-ло¬ве ве¬зане за додељивање признања која установљава Општина, послови инфор-мисања рада Скупштине, Општинског већа, њихових радних тела и Председника општине. Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, стара се о обради и чувању свих изворних аката о раду органа општине, обавља преузете и поверене пос¬лове посебним законом, стручне и администартивно-техничке послове за органе опш¬тине. Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу председника Ску¬пш¬¬тине општине, Председника општине, секретара и начел¬ника Општинске управе.

 

II Одсек за буџет и финансије

- Група за послове рачуноводства

Руководилац Одсека је Зоран Дунић
Телефон: 036/ 601-228
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац Групе за послове рачуноводства је Тања Лазаревић
Телефон: 036/ 601-216
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опис послова Одсека: У оквиру Одсека за буџет и финансије обављају се послови који се односе на израду нацрта буџета општине уз поштовање система јединствене буџетске кла¬си¬фикације укључујући и програмску; припремање и достављање корисницима буџета упутства за припрему буџета са основним економским смерницама, као основом за израду и анализирање предлога финансијских планова буџетских корисника и контрола њихове усаглашености са упутством; припремање нацрта одлуке о измени и допуни буџета (ребаланса); израда предлога одлуке о привременом финансирању; припремање нацрта реше¬ња о одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве; припремање нацрта решења о променама апропријација, ближе уређивање начина кориш¬ћења сред¬ста¬ва са подрачуна КРТ-а; обавештавање буџетских корисника о одобре¬ним распо¬ло¬живим апро¬прија¬цијама; предлагање одлуке о привременој обустави извршења буџета буџетским корисницима; разматрање финан¬сирање делат¬ности из надлежности опш¬тине, планирање и праћење прихода и расхода, тромесечних и месечних планова за из¬вр¬ше¬ње буџета као и извештаје о остваривању наведених планова, састављање консо¬лидованог завршног рачу¬на буџета, вођење главне књиге трезора и осталих пословних књига са посебном евиденцијом за сваког директног и индиректног корисника буџетс¬ких средстава; усагла¬шавање пословних књига са корисницима буџета, Управом за тре¬зор и добављачима; вођење евиденција о основним средствима и пословном прос¬тору; контролу расхода и преузетих обавеза, буџетско рачуноводство и извештавање; адми-нис¬трирање одлука о пласирању слободних новчаних средстава; Припремање захтева Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода општи-не у текућој години са детаљним образло¬жењем оправданости инвестиција због којих настаје прекорачење; анализу дугороче одржи¬вости дуга општине;, финансијско-рачу-но¬водс¬твене послове, књигводст¬вене посло¬ве, благајни¬чко посло¬вање, контролу новча¬них докумената (ликвида¬ту¬ра), израду извеш¬таја (периодич¬них и годишњих), израду финансијских планова директних корисника, фор¬мирање документације за исплату, фактурисање и сличне послове. При¬према нацрте аката којим се утврђују стопе из¬вор¬них прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и нак¬нада и других изворних локалних прихода; орга¬низовање јавне расправе и друге облике учешћа јавности у поступку припреме нацрта аката локалних изворних прихода. Одсек обавља и послове који се односе на: рачуно¬водствено-књиго¬водст¬вене послове месних заједница и њихово мате¬ријално-финан¬сијс¬ко пословање; врши послове ликвидатуре у области борачко инвалидске заштите и поро¬диљс¬ког одсуства, контролу усклађености новчаних докуме¬ната у вези са пословима из своје надлежности. Обављају се и нормативни и управни послови из изворног делокруга, преузете и по¬ве¬р嬬не послове посебним законом, стручне и администартивно-техничке послове за орга¬не локалне самоуправе за области из надлежности овог Одсека. Обављају се и други послови утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.

 

III Одсек за локалну пореску администрацију

Руководилац Одсека је

Опис послова Одсека: Обављају се послови који се односе на пријем, обраду, контролу и унос података из пореских пријава; доношење ре¬ше¬ња о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације, у складу са прописима; наплату и кон¬тро¬лу свих изворних локалних јавних прихода који обухватају порез на имовину пра¬вних и физичких лица, накнаде које се односе на градско грађевинско земљиште, кому¬налну таксу, боравишну таксу и др., канцеларијске и теренске пореске контроле закони¬тости и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације; обезбеђење наплате пореске обавезе; послове редовне и при¬нуд¬не наплате, одлагања плаћања пореског дуга; подношење захтева за покретање по¬рес¬ког прекршајног поступка; послове првостепеног поступка по изјављеним жал¬ба¬ма пореских обвезника;вођење поновног поступка по поништеним управним актима; вође¬ње јединственог пореског књиго¬водства за локалне јавне приходе; примену једи-нст¬вених стандарда, дефиниција и кла¬си¬фикација и номенклатура кодирања података, при¬прему методолошкиј упутстава за једнообразну примену прописа из области локал-них јавних прихода и извештавање у складу са обављањем послова Одсека, пружање струч¬не помоћи пореским обвезницима при примени пореских прописа, припрема симула¬ција и модела по појединим групама обвезника на основу предложеног нацрта ЛПА. Обављају се и нормативни и управни послови из изворног делокруга, преузете и по¬вере¬не послове посебним законом, стручне и административно-техничке послове за органе локалне самоуправе за области из надлежности овог Одсека. Обављају се и други послови утврђени законом и другим прописима из ових области по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.


IV Одсек за локални економски развој и инвестиције

- Група послова за јавне набавке

Руководилац Oдсека је Јелена Богојевић
Телефон: 036/ 601-262
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац Групе послова за јавне набавке је Сузана Црноглавац
Телефон: 036/ 601-204
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опис послова Одсека: Обављају се послови који се односе на управљање процесом израде и реализације пројеката и програма од интереса за општину Врњачка Бања, пружању информација и техничке помоћи правним лицима при реализацији пројеката, државних субвенција и кредита. Ради на стварању базе података, праћењу анализирању и давању извештаја о стању и кретању привредних акти¬в¬ности на територији општине, и даје пројекције будућих кретања и предлаже стратегије за даљи развој успостављања контаката и стара се о привлачењу нових инвес¬титора у општину, врши стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању и сервисирању послова из области економског развоја општине, ради обезбеђивања додатних финансијских средстава при изради пројектних предлога за доступне инвес¬тиционе фондове за јавна предузећа и јавне установе чији је оснивач општина Врњачка Бања, информисање месних заједница на територији општине Врњачка Бања о инвестиционим фондовима, израду пројектних предлога за потребе месних заједница и пружање стручне помоћи у реализацији истих, информациону подршку пројектима, учествовање у припреми и инплементацији стратешких планова и програма, промоцију инвестиционих потенцијала општине Врњачка Бања, одржавање постојећих, привла¬чење нових и ширење локалних пословних активности, сарадњу и координацију актив¬ности са министарствима, републичким и локалним институцијама и установама, ус¬мера¬вање по¬тен¬цијалних инвеститора везано за добијање потребне документације од Општинске управе и институција јединице локалне самоуправе. Врши послове који се односе на организацију послова везаних за јавне набавке који се односе на: истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки; припрему плана набавки, обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицање конкурентности и равноправности понуђача у посту¬пцима јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки по процедури прописаној законом; спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених набавки за више наручилаца у складу са законом; објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, и пружању стручне помоћи Комисији за јавне набавке, администра¬тив¬но-техничке послове и пружање стручне помоћи буџетским корисницима; обавештења и извештаја на Порталу јавних набавки; пружање консултанских услуга и стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки; одређивање запослених који ће представ¬љати општину у поступцима јавних набавки које спроводе други наручиоци; прикуп¬љање и евиден¬тира¬ње одређених података о поступцима јавних набавки и закљученим уговори¬ма о јавним набавкама; вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности; састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама велике и мале вредности и спроведеним поступцима; достављање у предвиђеном законском року наведених из¬веш¬таја Управи за јавне набавке; праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки. Обављају се нормативни и управни послови из изворног делокруга, преузети и по¬вере¬ни послови посебним законом, стручни и административно-технички послови за орга¬не локалне самоуправе за области из надлежности овог Одсека. Обављају се и други послови утврђени законом и другим прописима из ових области по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.

 

V Одсек за урбанизам, еколошке, имовинско правне и стамбене послове

- Група послова урбанизма и еколошких послова
- Група послова из области имовинско правних послова

Руководилац Одсека je Славица Стамeнић
Телефон: 036/ 601-209
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац Групе послова урбанизма и еколошких послова је Биљана Новоселац
Телефон: 036/ 601-220
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац Групе послова из области имовинско правних послова је Љиљана Благојевић
Телефон: 036/ 601-268
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опис послова Одсека: Обављају се послови који се односе на планирање и уређење простора, изградњу објеката, непосредно спровођење законских прописа и општих аката Скупштине општине, припрему и израду норматив¬но-правних аката из надлежности Одсека, припремање плана и програма и вођење поступка до коначног усвајања просторних и урбанистичких планова, спровођење урбанистичких и прос-торних планова, потврђивање урбанистичких пројеката парце¬лације, препар¬цела¬ције и исправке граница парцела. Одсек организује послове обје¬ди¬ње¬не процедуре, врши распоред послова у обједињеној процедури, израђује локацијске услове и издаје информацију о локацији, прибављање услова за пројектовање и прик¬љу¬чење на комуналну инфрас¬труктуру; прибављање других посебних услова од јавних предузећа, привредних друштава и установа имаоца јавних овлашћења, неопходних за израду локацијских услова зависно од намене објекта; давање обавештења о намени простора и могућности општина по захтевима странака; Даје обавештења о могућности озакоњења обје¬ката изграђених без одобрења и друге послове који произилазе из Закона о планирању и изградњи, издавање грађевинских дозвола, издавање решења о одобрењу за изградњу у оквиру обједињене процедуре, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката, давање стручних мишљења у поступку издавања грађевинске дозволе, обраду информација о појединим предметима; обезбеђење тех¬ничког прегледа и издавање употребне дозволе, издавање уверења о старости објеката, издавање увере¬ња о етажирању објеката; вођење регистара издатих грађевинских дозвола и изда¬тих упо¬требних дозвола; издавање уверења о чињеницама о којима води евиден¬цију; поступка легализације објеката; отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини; утврђивање земљишта за редовну употребу објекта; доношења решења конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду; област стамбене делатности, коришћење грађевинс¬ког земљишта, имовинско-правне послове поверене законом, пос¬ло¬ве везане за експропријацију, самовласна заузећа, откуп станова у јавној својини Општине, враћање утрина и пашњака селима, враћање имовине задругама, закључење уговора о закупу јавних површина по плану распореда монтажних објеката, вођење јединствене еви¬денције целокупне имовине чији је влас¬ник, односно корисник опш¬ти¬на, израду нацрта аката о располагању имовином општи¬не. Прати остваривање програ¬ма уређивања грађевинског земљишта. Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке прос¬торије у складу са Законом, као и друге послове поверене законом у стамбеној области. Врши послове организовања, усмеравања и спровођења послова на заштити жи¬вот¬не средине, праћењу стања из ове области и предлагању одговарајућих мера у ск¬ла¬ду са законом, реализацију израде и имплементацију Локалног еколошког акцио¬ног пла¬на, одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину, одлучи¬вање о давању сагласности на студију о процени утицаја, давање мишљења о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину, давање сагласности на извештај о стра¬тешкој процени, издавање интегрисане дозволе и ревизија интегрисане дозволе, при¬пре¬му предлога коришћења средстава остварених од накнаде за унапређење и заш¬титу животне средине из надлежности Општине, одређене послове из области рударско геолошких истраживања и експлоатације неметаличних минералних сиро¬вина. Решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта. Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и по¬вере¬не послове посебним законом, стручне и административно-техничке послове за органе локалне самоуправе за области из надлежности овог Одсека. Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.


VI Одсек за општу управу

- Група за послове опште управе и заједничке послове
- Група послова информационе технике и информационог система

Руководилац Oдсека је Љиљана Радаковић
Телефон: 036/ 601-256
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац Групе за послове опште управе и заједничке послове је Деса Вукотић
Телефон: 036/ 601-256
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац Групе послова информационе технике и информационог система је Миломир Поповић
Телефон: 036/ 601-211
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опис послова Одсека: Oдсек обавља послове који се односе на Организацију управе: организацију и метод рада Општинске управе, спровођење прописа о управи и канцеларијском пословању, организацију и рад писарнице и архиве за органе Општине, пријем поднесака, оверу преписа, потписа и рукописа, решавање у управним стварима о грађанским стањима, вођење матичних књига и евиденција о др-жа¬в¬љанству, вођење и ажурирање бирачког списка, радне односе и израду радних верзија општих аката из области радних односа запослених у Општинској управи, струч¬¬но оспособљавање и материјално-техничко опремање Општинске управе, функ-цио¬нисање информатике у Општинској управи, аутоматску обраду података, предлага-ње и предузи¬мање мера за повећање ефикасности и ефективности информационог система, формирање и ажурирање база података, израђује и реализује планове обуке и усавршавања из области Општинске управе; планирању и набавци информационо-комуникационе опреме, органи¬зовање и предузимање неопходних мера у циљу успос-та⬬љања интернет и интранет комуникација, као и редовно ажурирање WEB сајта Опш¬тинске управе, учествује у пла¬нира¬њу и набавци опреме и материјала, текуће и ин¬вестиционо одржавање пословног прос¬тора и опреме, коришћење и одржавање теле¬фонске централе, коришћење возног парка и његово одржавање, умножавање ма-терија¬ла. Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и по-вер嬬не послове посебним законом. У оквиру наведеног Одсека, за вршење одређених послова из надлежности Опш¬тинске управе и ради стварања услова да се ти послови обављају ефикасније и бли¬же месту становања и рада грађана образују се месне канцеларије за следећа подручја: 1. Месна канцеларија Грачац, за насељена места Грачац, Отроци, Вранеши и Вукушица; 2. Месна канцеларија Ново Село, за насељена места Ново Село, Рсавци и Подунавци 3. Месна канцеларија Врњци, за насељена места Врњци, Штулац, Руђинци, Станишници и Гоч; Месна канцеларија обавља одређене послове из надлежности Општинске управе који се односе на: вођење матичних књига, вођење евиденције о држављанству, оверу пот¬писа, преписа и рукописа, пријем поднесака, послове комуналних редара и друге послове из надлежности Општинске управе које у складу са законом и Статутом, на предлог начелника Општинске управе актом одреди Општинско веће. Месне канце¬ларије врше одређене послове за месне заједнице у Општини, које им повере посебним одлукама органи локалне и месне самоуправе. Одсек врши и друге послове утврђене законом, Статутом општине, пословником Скупштине општине и одлукама Скупштине по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.


VII Одсек за привреду и друштвене делатности

- Група послова за привреду и друштвене делатности
- Група послова у Услужном центру

Руководилац Одсека је Живорад Јаћимовић
Телефон: 036/ 601-263
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац Групе послова за привреду и друштвене делатности је Гордана Радичевић
Телефон: 036/ 601-263
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац Групе послова у Услужном центру je Раде Ћурчић
Телефон: 036/ 601-213
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опис послова Одсека: Одсек обавља послове који се односе на старање о укупном привредном развоју општине; обављање управних и струч¬них послова у области привреде; подстицање и старање о развоју туризма, старих за¬на¬та, пољопривреде и осталих привредних грана; обављање послова категоризације ту¬рис¬тичких објеката у складу са законом; израда годишњег програма развоја пољопри¬вреде и руралног развоја; израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; израду општих и оперативних планова заштите од елементарних непогода; извештавање о пољопривредној производњи (сетва, жетва, јесењи радоваи); информисање индивидуалних пољопри¬вредних произвођача и регистрованих пољопривредних газдинстава о актуелностима везаним за пољопривреду утврђивање водопривредних услова на територији општине; издавање водопривредних сагласности и водопривредних дозвола за објекте и радове у складу са законским ов¬лаш¬ћењима општина; подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у ск¬ладу са законом и одлукама Скупштине општине; давање информација и пружање тех¬ничке помоћи локалним привредницима у регистрацији и пререгистрацији органи¬за¬цио¬них облика; израде базе података, праћење, анализа и давање извештаја о стању и кретању привредних активности на територији општине, сарадњу са Националном слу¬ж¬бом за запошљавање у реализацији мера активне политике запошљавања; Управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа који су поверени општини у остваривању права грађана у облати социјалне заштите, води поступак утврђивања енергетски заштићених купаца, друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и сту¬дентског стандарда, културе, спорта, борачко инвалидске заштите, решава у дру¬госте¬пеном поступку у области социјалне заштите (на решења Центра за социјални рад). Координира радом интересорне комисије. Обав¬ља послове Општинске управе који се односе на оснивање установа и организација у области предшколског васпитања и образовања, основног образовања и васпитања, културе, физичке културе, спорта дечије и социјалне заштите, примарне здравствене заштите, прати њихово функцио¬нисବње, врши надзор над њиховим радом, организује вршење послова у вези са зашти¬том културних добара, подстицање развоја културно-уметничког аматеризма и стара се о обезбеђивању услова за рад музеја, библиотеке и других установа културе чији је општина оснивач. Прати и организује остваривање ученичких и студентских права. Обавља одређене послове из области енер¬гетске ефикасности, саобраћаја и путне привреде, заштите од ерозије и регулације водотокова, послове који се односе на праће¬ње, уређење, развој и обављање комуналних делат¬ности, врши надзор над усклађенош¬ћу са Законом и одлукама Скупштине општине и применом Програма и других аката јавних кому¬налних и других предузећа. Обавља послове из области народне одбране (израда Плана одбране органа општине, организација спровођенја мера приправности, мобилизације, увођенја радне и материјалне обавезе, функционисања субјетата значајних за одбрану чији је оснивач Општина и други послови из ове области). Обавља послове везане за организацију и рад органа општине у ванредним ситуବ¬цијама ангажовању на превенцији настајања, деловању у току наступања и у фази отклањања последица елементарних непогода. Носилац је израде предлога пројеката и програма у области привреде и пољо¬привреде, посебно израде пољопривредне основе и годишњих програма заштите, уре¬ђења и коришћења пољопривредног земљишта. Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове посебним законом, стручне и ад¬ми¬нистартивно-техничке послове за органе локалне самоуправе за области из над¬леж¬ности овог Одсека. Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу начелника Општинске управе и Предсе¬дника општине.


VIII Одсек за инспекцијске послове

Руководилац Одсека je Дејан Пецић
Телефон: 036/ 601-232
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Опис послова Одсека: Одсек обавља послове који се односе на послове инспекцијског надзора, вршење контроле и налагању мера у складу са вежећим законима из области планирања и изградње, комуналних делатности, саобра¬ћаја, туризма, заштите животне средине, образовања и васпитања и спорта, као и у ск¬ладу са Законом о инспекцијском надзору који прописује опште улове и поступак вр¬шења инспекцијског надзора и важећим одлукама Скупштине општине; праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину; доношење решења и налагање мера у области зашти¬те животне средине и праћење њиховог спровођења; праћење стања, предлагања мера и инс¬пек¬цијски надзор над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну де¬лат¬ност и инспекцијски надзор над поступањем предузетника и грађана у погледу придр¬жа¬вања закона, других прописа и општих аката; надзор у области уређивања и одржавања обје¬¬ката и јавних површина; јавну хигијену, надзор над уређењем Општине, јавних зеле¬них површина, функционисањем јавне расвете, снабдевања насеља водом и одвођења от-пад¬них вода, снабдевања електричном и топлотном енергијом, изношењем и депоновање сме¬ћа, сахрањивањем, одржавањем гробаља, рада кафилерија; надзор над вршењем димни¬чарских услуга; надзор над обављањем делатности пијаца; надзор над одржавањем чисто¬ће јавних површина, над раскопавањем улица и других јавних површина и друге послове ко¬му¬налне хигијене; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над из¬вр¬ша¬ва¬њем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локал¬них и некатегорисаних путева; надзор над применом општинских одлука у којима се регу¬лише саобраћај; надзор над вршењем истовара и утовара робе из моторних возила; праће¬ње стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над законитиошћу у обављању друмс¬ког локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског прево¬за ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; праћење стања, предлагање мера и инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског вас¬питања и образовања, основног и средњег образовања; извршење извршних или конач¬них решења из делокруга Општинске управе; Води посту¬пак, доноси и извршава решења. Обавља и послове извршења реше¬ња из дело¬круга грађевинског инспектора и из делокруга других организационих једи¬ница, изра¬ђује нормативно-правне акте којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току рушења и уклањања објекта. У вршењу послова и овлашћења из своје надлежности остварује сарадњу са инспекцијама на републичком нивоу, Министарством унутрашњих послова, јавним предузећима и другим органима и организацијама. Доставља извештаје у складу са Законом о државној управи, одлукама и другим општим актима које у свом раду примењује, као и са општим актима који се односе на рад инспекцијских служби. Одсек за инспекцијске послове врши и друге послове из области инспекцијског надзора који се законом преносе у надлежност локалне самоуправе.


Локална самоуправа је аутономни систем управљања локалним заједницама, конституисаним на ужим деловима државне територије. Она је истовремено оригинерна и основна организација власти. Развијеност локалне самоуправе је и један од услова демократије и правне државе. Како је самоуправа локалним заједницама право грађана обично гарантовано уставом, за државу оно значи обавезу да створи услове за континуирано функционисање локалне заједнице као целине.

У Србији, јединице локалне самоуправе су општине, градови и град Београд, како пише у Уставу РС из 2006. године који одређује положај јединица локалне самоуправе, надлежност општина, правне акте које доноси, органе, надзор над њеним радом и заштиту. Закон о локалној самоуправи разрађује ове категорије, тако и обавезу Републике односно територијалне аутономије да обезбеде средства јединици локалне самоуправе када извршава права и дужности из круга поверених послова. Такође, Законом о министарствима из 2007. године предвиђа се формирање Агенције за развој инфраструктуре локалне самоуправе као стручне службе Владе РС чији је циљ равномерно подстицање развоја и унапређење инфраструктуре локлне самоуправе повезивањем финансијских организација, представника надлежних органа других земаља, градова и општина и одређивањем тзв. приоритетних инвестиционих пројеката. 

Општина Врњачка Бања је територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и Статутом.
Општина је правно лице са седиштем у ул.Крушевачка бр.17, бр. тел: 036 / 611-300,  036 /611-304, 036 /601-200, webmail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., сајт Општине vrnjackabanja.gov.rs
Општина је основна територијална јединица у којој се остварује  локална самоуправа која је способна да преко својих органа самостално врши права и дужности из своје надлежности.
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине, управљају пословима Општине у складу са законом и овим Статутом.
Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе преко одборника у Скупштини општине, путем грађанске иницијативе, збора грађана, референдума и других облика учешћа грађана у обављању послова Општине  у складу са Уставом, законом и овим Статутом. (link Ustav, zakon ols, statut)
На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћириличко писмо.
Општина има своје симболе - грб и заставу.
Симболи општине и начин њихове употребе, уређују се посебном одлуком  Скупштине општине.
Застава и грб Општине могу се истицати само уз државне симболе.
У службеним просторијама органа Општине, симболи општине - грб и застава,  могу се истицати уз државне симболе.

 

 Grb Opstine Vrnjacka Banja Zastava Opstine Vrnjacka Banja
Грб општине Застава општине

 

Органи Општине у вршењу послова из своје надлежности користе печат.
Печат има облик круга у чијој је средини грб Републике Србије.
Текст печата исписује се на српском језику и ћириличким писмом. Пречник печата износи 32мм.
Текст печата исписује се у  концентричним круговима око грба Републике Србије.
У спољном кругу печата исписује се назив Републике Србије. У првом следећем кругу исписује се назив органа општине. Седиште органа општине исписује се у дну печата.
Изузетно, орган може користити један печат мањег пречника, а о потреби постојања малог печата одлучује руководилац органа, односно овлашћено тело или орган, у складу са законом.
Општина има празник.
Дан – Празник Општине Врњачка Бања је 14. јул- свети Врачи, на који је 1868. године основано Основателно фундаторско друштво лековите кисело - вруће воде у Врњцима.
Слава општине Врњачка Бања је 28. јул – Св. Кирик и Јулита.

Рад органа Општине је јаван. Јавност рада обезбеђује се на начин утврђен Статутом Општине и другим актима органа Општине.
Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и послове из оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени.

Надлежности утврђене Уставом и законом  (link statut)

Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:
1) доноси програме развоја општине и појединих делатности;
2) доноси просторни план општине;
3) доноси урбанистичке планове;
4) доноси буџет и усваја завршни рачун;
5) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада,  контролише  и наплаћује изворне приходе у складу са законом;
6) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће и уређење и одржавање спољашњег изгледа стамбених и пословних објеката у општини, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање, оснива јавна предузећа ради обављања комуналних делатности на својој територији или  организује обављање ових делатности у складу са законом;
7) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
8) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
9) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
10) доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у општини, промовише економске потенцијале општине;
11) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
12) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
13) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
14) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси превоза путника;
15) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби, који се врши на територији Општине, и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
16) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
17) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
18) оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите, које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
19) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
20) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
21) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
22) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
23) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
24) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
25) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
26) управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
27) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
28) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
29) образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад;
30) ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности;
31) стара о остваривању, заштити и унапређењу људских права, доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;
32) подстиче и помаже развој задругарства;
33) организује службу правне помоћи грађанима;
34) стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање;
35) прописује прекршаје за повреде општинских  прописа;
36) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Општине;
37) уређује организацију и рад мировних већа;
38) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине;
39) помаже рад и сарађује са организацијама и удружењима грађана, ако је то у интересу грађана;
40) уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање;
41) установљава јавна признања и додељује награде организацијама и појединцима у складу са посебном одлуком;
42) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и овим Статутом.

За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба свог становништва Општина може основати предузећа, установе и друге организације који врше јавну службу.
У вршењу послова из своје надлежности Општина може поједине послове из своје надлежности поверити предузећу, установи или другој  организацији, која врши јавну службу.
Општина може уговором на начелима конкуренције и јавности, поверити правном или физичком лицу обављање појединих послова из своје надлежности
Органи Општине су: Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће и Општинска управа.
Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и овим Статутом.

 

Председник Општине поставља  помоћнике председника Општине  у Општинској управи који обављају послове из појединих области (за економски развој, урбанизам, комуналне делатности, развој месних заједница и др.). Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе.
У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине.


ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ УРБАНИЗМА, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И САРАДЊУ СА МИНИСТАРСТВИМА

Душан Стевановић

dusan stevanovic
Датум и место рођења: 27.7.1964. године, Краљево.
Образовање: Технолошко-металуршки факултет у Београду. Дипломирани инжењер технологије.
Радно искуство: 20 година рада у привреди.
Брачно стање: Ожењен, отац двоје деце.
Познавање језика: Енглески.
Адреса: Општина Врњачка Бања;Врњачка Бања, Крушевачка 17.
Тел: (++ 38136) 601-217. Факс: (++ 38136) 612-624.
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опис послова: Обавља послове везане за састављање пројектних задатака за израду  архитектонско урбанистичких пројеката; даје упутства и мишљења при изради  архитектонских пројеката и пројеката за заштиту архитектонских и очување амбијенталних вредности; покреће иницијативу за унапређење визуелног идентитета општине; коорди¬нира рад општинске управе и јавних предузећа у области архитектуре и урбанизма, заштите животне средине и сарадње са министарствима; покре¬ће предлоге за расписивање архитектонско-урбанистичких конкурса и обавља друге послове по налогу председника општине.


ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ЗА ОБЛАСТ ТУРИЗМА, УРБАНИЗМА, ОБРАЗОВАЊА И КУЛТУРЕ

Милутин Думановић

Mica Dumanovic

Датум и место рођења: 19.1.1967. године, Врњачкa Бањa.
Образовање: Средња машинска школа у Трстенику.
Радна и политичка активност: Приватни предузетник од 1997. године. Од 2014. до 2015. члан Општинског већа Врњачка Бања.
Члан је Социјалдемократске партије Србије.
Председник је ОО СДПС-а Врњачка Бања од 2010. године.
Познавање језика: Говори енглески и руски језик.
Брачно стање: Ожењен, отац два сина.
Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17
Тел: (++ 38136) 601-219 Факс: (++ 38136) 611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опис послова: Покреће иницијативе, предлаже пројекте, сачињава миш¬љења и координира у вези са питањима која су од значаја за развој општине у облас¬ти туризма, ур¬ба¬низма, образовања и културе. Сарађује и координира са министарствима у вези са пита¬њима из ових области. Врши и друге послове по налогу Председника општине.


ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ЗА ОБЛАСТ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  И РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Ненад Манојловић

nenad manojlovic
Датум и место рођења: 7.2.1972. године, Краљево.
Образовање: Угоститељско-туристичка школа у Врњачкој Бањи.
Радна и политичка активност: Од 1997. године је приватни предузетник.
Од 2007. до 2010. године бавио се издаваштвом.
Члан је Српске напредне странке од њеног оснивања.
Потпредседник је ОО СНС Врњачка Бања од 2009. године.
Познавање језика: Енглески.
Брачно стање: Ожењен, отац двоје деце.
Адреса: Општина Врњачка Бања; Врњачка Бања, Крушевачка 17.
Тел: (++ 38136) 601-276. Факс: (++ 38136) 612-624.
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опис послова: Покреће иницијативе, предлаже пројекте, сачињава миш¬љења и координира у вези са питањима која су од значаја за развој општине у облас¬ти месних заједница и развоја пољопривреде и села. Врши и друге послове по налогу Председника општине.


 

Поткатегорије

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.