Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
VRNJAČKA BANJA
VB Opština Vrnjačka Banja
zvanična prezentacija

proba

Evidencija imovine - katastarske opštine

Katastarska opštinaMat. brojOpština  
VRANEŠI 719609 VRNjAČKA BANjA Pretraga katastarskih parcela Pretraga objekata opštine po adresi
VRNjAČKA BANjA 741558 VRNjAČKA BANjA Pretraga katastarskih parcela Pretraga objekata opštine po adresi
VUKUŠICA 719633 VRNjAČKA BANjA Pretraga katastarskih parcela Pretraga objekata opštine po adresi
GOČ 741604 VRNjAČKA BANjA Pretraga katastarskih parcela Pretraga objekata opštine po adresi
GRAČAC 719668 VRNjAČKA BANjA Pretraga katastarskih parcela Pretraga objekata opštine po adresi
LIPOVA 741701 VRNjAČKA BANjA Pretraga katastarskih parcela Pretraga objekata opštine po adresi
NOVO SELO 741809 VRNjAČKA BANjA Pretraga katastarskih parcela Pretraga objekata opštine po adresi
OTROCI 719943 VRNjAČKA BANjA Pretraga katastarskih parcela Pretraga objekata opštine po adresi
PODUNAVCI 719960 VRNjAČKA BANjA Pretraga katastarskih parcela Pretraga objekata opštine po adresi
RSAVCI 741957 VRNjAČKA BANjA Pretraga katastarskih parcela Pretraga objekata opštine po adresi
RUĐINCI 741965 VRNjAČKA BANjA Pretraga katastarskih parcela Pretraga objekata opštine po adresi
STANIŠINCI 741990 VRNjAČKA BANjA Pretraga katastarskih parcela Pretraga objekata opštine po adresi
ŠTULAC 742082 VRNjAČKA BANjA Pretraga katastarskih parcela Pretraga objekata opštine po adresi

Latinična verzija sajta - uskoro

DRŽAVNE INSTITUCIJE

MINISTARSTVA

ZAVODI

AGENCIJE

UPRAVE

PRAVOSUĐE

OSTALO

EKOREGISTAR

2014. година

 

Портал јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/

 

- ЈНД бр. 23/2014 Набавка добара за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Врњачка Бања

- ЈНР бр. 4/2014 Извођење радова на адаптацији и реконструкцији основне школе „Гоч“ на кп.бр.728/2 КО Гоч

-ЈНУ бр. 11/2014 Финансијска набавка услуге-дугорочно кредитно задужење буџета Општине Врњачка Бања

- ЈНД бр. 22/2014 Набавка добара за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Врњачка Бања

- ЈНУ бр. 07/2014 Услуге мобилне телефоније

- ЈНД бр. 20/2014 Добра-грађевински материјал за побољшање услова становања за интерно расељена лица

- ЈНР бр. 5/2014 Радови-извођење радова на адаптацији објекта галерије на тргу у Врњачкој Бањи

- ЈНУ бр. 10/2014 Услуга-израда дела Плана генералне регулације Врњачке Бање

- ЈНД бр. 19/2014 Добра-опрема за фитнес паркове и дечија игралишта

- ЈНУ бр. 9/2014 Услугe превоза ученика на територији општине Врњачка Бања

- ЈНУ бр. 2/2014 Услуга-рекламне и пропагандне услуге за потребе општине Врњачка Бања-Председник општине и Општинско веће

- ЈНД бр .2/2014 Добра- Набавка специјалног возила аутосмећара

- ЈНУ бр .8/2014 Услуге – Израда главног пројекта за реконструкцију и доградњу објекта и цевовода у систему водоснабдевања села: Грачац, Подунавци, Ново Село и Вранеши

- ЈНД бр .18/2014 Добра - набавка добара за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Врњачка Бања

- ЈНД бр .17/2014 Добра – набавка добара за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Врњачка Бања

- ЈНД бр .16/2014 Добра - набавка добара за економско оснаживање избеглих лица на територији општине Врњачка Бања

- ЈНД бр .15/2014 Добра – набавка и уградња урбаног мобилијара (клупа и канти) за потребе опремања доњег дела Централног бањског парка

- ЈНУ бр. 1/2014 Услуга-рекламне и пропагандне услуге за потребе општине Врњачка Бања

- ЈНР бр. 2/2014 Радови- изградња ограде школског дворишта ОШ “Бранко Радичевић” на к.п.бр. 1899/2 и 18899/6 К.О. Грачац

- ЈНУ бр. 6/2014 Услуге – хватање и збрињавање напуштених паса и мачака на територији општине Врњачка Бања

- ЈНУ бр .5/2014 Финансијска услуга-дугорочно кредитно задужење буџета општине Врњачка Бања за 2014.годину за финансирање капиталних инвестиционих расхода

- ЈНД бр .7/2014 Добра – набавка и уградња урбаног мобилијара (клупа и канти) за потребе опремања доњег дела Централног бањског парка

- ЈНД бр. 14/2014 Добра – набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица на територији општине Врњачка Бања

- ЈНД бр. 12/2014 Добра – набавка и монтажа опреме за фитнес паркове и дечија игралишта

- ЈНД бр. 13/2014 Добра – набавка добара за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Врњачка Бања

- ЈНР бр. 1/2014 Радови – Извођење радова на делу кровне конструкције на згради општине Врњачка Бања

- ЈНУ бр. 4/2014 Услуге – хватање и збрињавање напуштених паса и мачака на територији општине Врњачка Бања

- ЈНД бр. 11/2014 Добра - Набавка добара за економско оснаживање избеглих лица на територији општине Врњачка Бања

- ЈНД бр. 10/2014 Добра - Набавка добара за економско оснаживање избеглих лица на територији општине Врњачка Бања

- ЈНД бр. 9/2014 Добра – Грађевински материјал за побољшање услова становања за избегла лица

- ЈНД бр. 8/2014 Добра -Канцеларијски материјал за потребе Општинске управе општине Врњачка Бања

-ЈНД бр. 6/2014 Добра – Грађевински материјал за расељена лица

- ЈНУ бр. 3/2014 Услуге – хватање и збрињавање напуштених паса и мачака на територији општине Врњачка Бања

- ЈНУ бр. 2/2014 Услуге -припрема и офсет штампа публикација и каталога Културног центра Врњачке Бање

- ЈНУ бр. 1/2014 Услуге – припрема и офсет штампа Врњачких новина Културног центра Врњачке Бање

- ЈНД бр. 1/2014 Добро – гориво за потребе општине Врњачка Бања-Председник општине и Општинско веће

- ЈНД бр. 5/2014 Набавка добара за економско оснаживање избеглих лица на територији општине Врњачка Бања

- ЈНД бр. 4/2014 Набавка добара-машине и опреме за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Врњачка Бања

- ЈНД бр. 3/2014 Набавка добара за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Врњачка Бања

- ЈНУ бр. 2/2014 Услуге – физичко-техничко обезбеђење у згради општине Врњачка Бања

- ЈНУ бр. 1/2014 Услуге – чишћење пословних просторија општине Врњачка Бања

- ЈНД бр. 1/2014 Добрa – тонери и кетриџи за потребе Општинске управе општине Врњачка Бања

- ЈНД бр. 2/2014 Добро – гориво за потребе Општинске управе општине Врњачка Бања


2013. година

 

- ЈН бр. 7/2013 Услуга – превоз ученика са територије општине Врњачка Бања

- ЈН бр. 6/2013 Добро – канцеларијски материјал

- ЈН бр. 5/2013 Услуга – чишћење пословних просторија општине Врњачка Бања

- ЈН бр. 4/2013 Добро – набавка горива

 

ЈНД бр. 23/2014

Наручилац: Oпштина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 23/2014

Предмет јавне набавке: Набавка добара за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 09.01.2015. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 29.12.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење пријаве

 

ЈНР бр. 4/2014

Наручилац: Oпштинска управа општине Врњачка Бања

Број јавне набавке: 4/2014

Предмет јавне набавке: Извођење радова на адаптацији и реконструкцији основне школе „Гоч“ на кп.бр.728/2 КО Гоч

Рок за подношење понуде: 29.12.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 19.12.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

ЈНУ бр. 11/2014

Наручилац: Oпштинска управа општине Врњачка Бања

Број јавне набавке: 11/2014

Предмет јавне набавке: Финансијска набавка услуге-дугорочно кредитно задужење буџета Општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 19.01.2015. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 18.12.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Пратећа документација:

Биланс прихода и расхода 2012. година

Биланс прихода и расхода 2013. година

Биланс стања 2012. година

Биланс стања 2013. година

Извештај о извршењу буџета 2012.година

Извештај о извршењу буџета 2013. година

Извештај о капиталним издацима и примањима 2012. година

Извештај о капиталним издацима и примањима 2013. година

Извештај о новчаним токовима 2012. година

Извештај о новчаним токовима 2013. година

Извештај о извршењу буџета 2012. година

Извештај о извршењу буџета 2013.година

 

Оснивачки акт

 

Службени лист 10/14 Ребаланс 1

 

 

Службени лист 14/14 Ребаланс 3

 

 

 

Службени лист 20/13 Одлука о буџету 2014

Питања и одговори

Извештај 30.09.2014. године

 

Прилог 1

Прилог 2

 

Одлука о изменама и допунама одлуке о задуживању

 

ЈНД бр. 22/2014

Наручилац: Oпштина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 22/2014

Предмет јавне набавке: Набавка добара за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 01.12.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 21.11.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда за ЈНД бр.22/2014

 

Питање

Одговор

Измена и допуна конкурсне

Конкурсна документација - пречишћен текст

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНУ 07/2014

Наручилац: Oпштина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 07/2014

Предмет јавне набавке: набавка услуга мобилне телефоније

Рок за подношење понуде: 25.11.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 06.11.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење допуна

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештења о продужењу рока од 10.11.2014. године

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне од 13.11.2014. године

Обавештење о продужењу рока

Конкурсна документација - пречишћен текст

Измена и допуна конкурсне од 18.11.2014

Обавештење о продужењу рока за подношење пријаве

Набавка услуге мобилне телефоније конкурсна документација - пречишћен текст 1. измена

 

ЈНД 20/2014

Наручилац: Oпштина Врњачка Бања-Општинска управа

Број јавне набавке: 20/2014

Предмет јавне набавке: грађевински материјал за побољшање услова становања за интерно расељена лица

Рок за подношење понуде: 15.12.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 31.10.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације од 18.11.2014. године

Друга измена и допуна конкурсне документације

Измена и допуна конкурсне

Обавештење о продужењу рока

Конкурсна документација од 28.11.2014. године

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Четврта измена и допуна конкурсне

Пета измена и допуна конкурсне документације

Конкурсна документација

Конкурсна документација од 10.12.2014. године

 

ЈНД 21/2014

Наручилац: Oпштина Врњачка Бања-Општинска управа

Број јавне набавке: 21/2014

Предмет јавне набавке: Опрема за дечије игралиште

Рок за подношење понуде: 29.10.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 21.10.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуде

 

 

ЈНР 5/2014

Наручилац: Oпштина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 5/2014

Предмет јавне набавке: Адаптација објекта галерије на тргу у Врњачкој Бањи

Рок за подношење понуде: 27.10.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 20.10.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуде

 

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНУ 10/2014

Наручилац: Oпштина Врњачка Бања-Општинска управа

Број јавне набавке: 10/2014

Предмет јавне набавке: Израда дела Плана генералне регулације Врњачке Бање

Рок за подношење понуде: 19.09.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 10.09.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

 

ЈНД 19/2014

Наручилац: Oпштина Врњачка Бања-Општинска управа

Број јавне набавке: 19/2014

Предмет јавне набавке: Опрема за фитнес паркове и дечија игралишта

Рок за подношење понуде: 16.09.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 05.09.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуде

 

 

 

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

 

ЈНУ 9/2014

Наручилац: Oпштина Врњачка Бања-Општинска управа

Број јавне набавке: 9/2014

Предмет јавне набавке: Услуга превоза ученика на територији општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 23.09.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 25.08.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Допуна конкурсне

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНУ 2/2014

Наручилац: Oпштина Врњачка Бања-Председник општине и Општинско веће

Број јавне набавке: 2/2014

Предмет јавне набавке:Набавка услуга- рекламне и пропагандне услуге за потребе општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 22.09.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 20.08.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНД бр. 2/2014

Наручилац: Општинe Врњачка Бања- Председник општине и Општинско веће а за ЈКП „Бели извор“ Врњачка Бања

Број јавне набавке: 2/2014

Предмет јавне набавке: Набавка специјалног возила аутосмећара

Рок за подношење понуде: 22.08.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 23.07.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

ЈНУ бр. 8/2014

Наручилац: Општинска управа општинe Врњачка Бања

Број јавне набавке: 8/2014

Предмет јавне набавке: Израда главног пројекта за реконструкцију и доградњу објекта и цевовода у систему водоснабдевања села: Грачац, Подунавци, Ново Село и Вранеши

Рок за подношење понуде: 31.07.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 23.07.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуде

 

Питање и одговор бр.1

Питање и одговор бр.2

Питање и одговор бр.3

Питање и одговор бр.4

Измена и допуна конкурсне од 24.07.2014. године

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

 

ЈНД бр. 18/2014

Наручилац: Општинска управа општинe Врњачка Бања

Број јавне набавке: 18/2014

Предмет јавне набавке: набавка добара за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 25.07.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 15.07.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНД бр. 17/2014

Наручилац: Општинска управа општинe Врњачка Бања

Број јавне набавке: 17/2014

Предмет јавне набавке: набавка добара за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 24.07.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 14.07.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНД бр. 16/2014

Наручилац: Општинска управа општинe Врњачка Бања

Број јавне набавке: 16/2014

Предмет јавне набавке: набавка добара за економско оснаживање избеглих лица на територији општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 22.07.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 14.07.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору ЈНД бр. 16/2014

Обавештење о обустави поступка ЈНД бр.16/2014

 

ЈНД бр. 15/2014

Наручилац: Општинска управа општинe Врњачка Бања

Број јавне набавке: 15/2014

Предмет јавне набавке: Добра – набавка и уградња урбаног мобилијара (клупа и канти) за потребе опремања доњег дела Централног бањског парка

Рок за подношење понуде: 18.07.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 09.07.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуде

 

Обавештење о закљученом уговору

 

 

ЈНУ 1/2014

Наручилац: Oпштина Врњачка Бања-Председник општине и Општинско веће

Број јавне набавке: 1/2014

Предмет јавне набавке:Набавка услуга- рекламне и пропагандне услуге за потребе општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 21.07.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 23.06.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

 

ЈНР бр. 2/2014

Наручилац: Општинска управа општинe Врњачка Бања

Број јавне набавке: 2/2014

Предмет јавне набавке: Изградња ограде школског дворишта ОШ “Бранко Радичевић” на к.п.бр. 1899/2 и 18899/6 К.О. Грачац

Рок за подношење понуде: 27.06.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 19.06.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда

 

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНУ бр. 6/2014

Наручилац: Општинска управа општинe Врњачка Бања

Број јавне набавке: 6/2014

Предмет јавне набавке: Набавка услуге-хватање и збрињавање напуштених паса и мачака на територији општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 26.06.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 18.06.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 

 

ЈНУ бр. 5/2014

Наручилац: Општинска управа општинe Врњачка Бања

Број јавне набавке: 5/2014

Предмет јавне набавке: Финансијска услуга-дугорочно кредитно задужење буџета општине Врњачка Бања за 2014.годину за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Рок за подношење понуде: 07.07.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 04.06.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуде за ЈНУ бр. 5/2014

Конкурсна документација за ЈНУ бр. 5/2014

Питање понуђача

Одговор на питање

 

Ребаланс Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2014. годину

Извештај о извршењу буџета за 2012. годину

Извештај о извршењу буџета за 2013. годину

Биланс прихода и расхода на дан 31.12.2013. године

Биланс стања на дан 31.12.2013. године

Мишљење Управе за јавни дуг о задужењу

Одлука о задуживању

Пројекција буџета за период важења кредита

Измена и допуна конкурсне

Конкурсна документација - пречишћен текст

Биланс прихода и расхода на дан 31.12.2012. године

Биланс стања на дан 31.12.2012. године

Извештај о капиталним издацима и примањима 2012. год

Извештај о новчаним токовима 2012. година

Извештај о капиталним издацима и примањима 2013. година

Извештај о новчаним токовима 2013. година

 

Измена и допуна конкурсне од 25.06.2014.год:

Измена и допуна конкурсне

Конкурсна документација - пречишћен текст

Питање и одговор потенцијалног понуђача Комерцијалне банке

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНД бр. 7/2014

Наручилац: Општинска управа општина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 7/2014

Предмет јавне набавке:Добра – набавка и уградња урбаног мобилијара (клупа и канти) за потребе опремања доњег дела Централног бањског парка

Рок за подношење понуде: 10.06.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 29.05.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуде за ЈНД бр. 7/2014

Конкурсна документација за ЈНД бр. 7/2014

Допуна конкурсне за ЈНД бр. 7/2014

Захтев

Одговор

Допуна конкурсне

Конкурсна - пречишћен текст

Обавештење о продужењу рока

 

Одговор на питање

 

ЈНД бр. 14/2014

Наручилац: Општинска управа општина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 14/2014

Предмет јавне набавке:Добра – набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица на територији општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 09.06.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 29.05.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда за ЈНД бр. 14/2014

Конкурсна документација за ЈНД бр. 14/2014

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНД бр. 12/2014

Наручилац: Општинска управа општина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 13/2014

Предмет јавне набавке:Добра – набавка и монтажа опреме за фитнес паркове и дечија игралишта

Рок за подношење понуде: 30.05.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 22.05.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуде за ЈНД бр. 12/2014

 

Обавештење о обустави поступка

 

ЈНД бр. 13/2014

Наручилац: Општинска управа општина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 13/2014

Предмет јавне набавке: Набавка добара за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 26.05.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 16.05.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуде за ЈНД бр. 13/2014

Конкурсна документација за ЈНД бр. 13/2014

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНР бр. 1/2014

Наручилац: Општинска управа општина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 1/2014

Предмет јавне набавке: Извођење радова на делу кровне конструкције на згради општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 16.05.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 07.05.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуде ЈНР бр. 1/2014

 

Питање понуђача

Одговор на питање

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНУ бр. 4/2014

Наручилац: Општинска управа општина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 4/2014

Предмет јавне набавке: Набавка услуге-хватање и збрињавање напуштених паса и мачака на територији општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 20.05.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 07.05.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда ЈНУ бр. 4/2014

Конкурсна документација ЈНУ бр. 4/2014

Измена и допуна конкурсне за ЈНУ бр.4/2014

Конкурсна - пречишћен текст

Обавештење о продужењу рока

Друга допуна конкурсне

Конкурсна документација

 

 

ЈНД бр. 11/2014

Наручилац: Општинска управа општине Врњачка Бања

Број јавне набавке: 11/2014

Предмет јавне набавке: Набавка добара за економско оснаживање избеглих лица на територији општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 13.05.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 30.04.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда ЈНД бр.11/2014

 

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНД бр. 10/2014

Наручилац: Општинска управа општине Врњачка Бања

Број јавне набавке: 10/2014

Предмет јавне набавке: Набавка добара за економско оснаживање избеглих лица на територији општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 12.05.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 30.04.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење пријава ЈНД бр. 10/2014

Конкурсна документација ЈНД бр. 10/2014

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору 14

Обавештење о закљученом уговору 15

 

ЈНД бр. 8/2014

Наручилац: Општинска управа општине Врњачка Бања

Број јавне набавке: 8/2014

Предмет јавне набавке: Добра -Канцеларијски материјал за потребе Општинске управе општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 12.05.2014. године до 10:00 часова

Датум објављивања: 29.04.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда ЈНД бр. 8/2014

Конкурсна документација ЈНД бр. 8/2014

Измена и допуна конкурсне документације за ЈНД бр. 8/2014

Конкурсна документација ЈНД бр. 8/2014

Обавештење о продужењу рока за ЈНД бр. 8/2014

Исправка грешке

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНД бр. 9/2014

Наручилац: Општинска управа општине Врњачка Бања

Број јавне набавке: 9/2014

Предмет јавне набавке: Добра – Грађевински материјал за побољшање услова становања за избегла лица

Рок за подношење понуде: 28.05.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 28.04.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда ЈНД бр. 9/2014

 

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНД бр. 6/2014

Наручилац: Општинска управа општина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 6/2014

Предмет јавне набавке: Набавка добара – грађевински материјал за интерно расељена лица на територији општине Врњачка Бања

Врста поступка: отворени поступак

Рок за подношење понуде: 28.05.2014. године до 14.00 часова

Датум објављивања: 22.04.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за набавку грађевинског материјала

Конкурсна документација

Обавештење о придужењу рока

Измена и допуна конкурсне за ЈНД бр. 6/2014

Питање понуђача

Одговор на питање

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНУ бр. 2/2014

Наручилац: Јавна установа Културни центар Врњачке Бање, Врњачка Бања, Врњачка 20

Број јавне набавке: 2/2014

Предмет јавне набавке: Услуге -припрема и офсет штампа публикација и каталога

Рок за подношење понуде: 25.04.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 16.04.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуде ЈНУ бр. 2/2014

Конкурсна документација ЈНУ бр. 2/2014

 

ЈНУ бр. 1/2014

Наручилац: Јавна установа Културни центар Врњачке Бање, Врњачка Бања, Врњачка 20

Број јавне набавке: 1/2014

Предмет јавне набавке: Набавка услуге – припрема и офсет штампа Врњачких новина

Рок за подношење понуде: 25.04.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 16.04.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда ЈНУ бр. 1/2014

Конкурсна документација ЈНУ бр. 1/2014

 

ЈНД бр. 1/2014

Наручилац: Општина Врњачка Бања-Председник општине и Општинско веће

Број јавне набавке: 1/2014

Предмет јавне набавке: Набавка горива за потребе Председника општине

Рок за подношење понуде: 23.04.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 14.04.2014. године

Преузмите документацију:

Конкурсна документација ЈНД бр. 1/2014

Позив за подношење понуда ЈНД бр. 1/2014

Обавештење о закљученом уговору за ЈНД бр. 1/2014

 

ЈНУ бр. 3/2014

Наручилац: Општинска управа општина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 3/2014

Предмет јавне набавке: Набавка услуге-хватање и збрињавање напуштених паса и мачака на територији општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 11.04.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 03.04.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда ЈНУ бр. 3/2014

Конкурсна документација ЈНУ бр. 3/2014

Измена и допуна конкурсне документације ЈНУ бр. 3/2014

Обавештење о продужетку рока ЈНУ бр. 3/2014

 

Одговор на питање понуђача бр. 1

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

ЈНД бр. 5/2014

Наручилац: Општинска управа општина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 5/2014

Предмет јавне набавке: Набавка добара за економско оснаживање избеглих лица на територији општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 01.04.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 21.03.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда ЈНД бр. 5/2014

Конкурсна документација ЈНД бр. 5/2014

Питање понуђача бр. 1

Одговор на питање бр. 1

Обавештење о обустави поступка ЈНД бр. 5/2014

Обавештење о закљученом уговору ЈНД бр. 5/2014

 

ЈНД бр. 4/2014

Наручилац: Општинска управа општина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 4/2014

Предмет јавне набавке: Набавка добара-машине и опреме за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 25.03.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања:13.03.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда ЈНД бр. 4/2014

 

Допуна конкурсне документације ЈНД бр. 4/2014

Обавештење о продужењу рока ЈНД бр. 4/2014

Обавештење о обустави поступка ЈНД бр. 4/2014

Обавештење о закљученом уговору за ЈНД бр. 4/2014

 

ЈНД бр. 3/2014

Наручилац: Општинска управа општина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 3/2014

Предмет јавне набавке: Набавка добара за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 20.03.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања:10.03.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда ЈНД бр. 3/2014

Конкурсна документација ЈНД бр. 3/2014

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Обавештења о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору за ЈНД бр. 3/2014

 

ЈНУ бр. 2/2014

Наручилац: Општинска управа општина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 2/2014

Предмет јавне набавке: Услуге – физичко-техничко обезбеђење у згради општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 12.03.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања:04.03.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда ЈНУ бр. 2/2014

Конкурсна документација ЈНУ бр. 2/2014

Обавештење о закљученом уговору са фирмом \\\"Salus security"\\\

 

ЈНУ бр. 1/2014

Наручилац: Општинска управа општина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 1/2014

Предмет јавне набавке: Услуге – чишћење пословних просторија општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 28.02.2014. године до 10:00 часова

Датум објављивања:21.02.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда ЈНУ бр. 1/2014

Конкурсна документација ЈНУ бр. 1/2014

Питање понуђача

Одговор на питање понуђача

Обавештење о закљученом уговору са агенцијом за чишћење и обезбеђење објеката \"ЛМ"\

 

ЈНД бр. 1/2014

Наручилац: Општинска управа општина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 1/2014

Предмет јавне набавке: Добра – тонери и кетриџи за потребе Општинске управе општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 28.02.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања:19.02.2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда ЈНД бр. 1/2014

 

Питање понуђача бр. 1

Одговор бр. 1

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока

Питање понуђача

Одговор на питање понуђача

Питање понуђача

Одговор на питање понуђача

Обавештење о закљученом уговору ЗУБ \"БТС\" из Краљева

 

ЈНД бр. 2/2014

Наручилац: Општинска управа општина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 2/2014

Предмет јавне набавке: Добро – гориво за потребе Општинске управе општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 24.02.2014. године до 10:00 часова

Датум објављивања:12.02.2014. године

Преузмите документацију:

Конкурсна документација за ЈНД бр. 2/2014

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору \\\"НИС\\\" а.д. Нови Сад

 

ЈН бр. 7/2013

Наручилац: Општина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 7/2013

Предмет јавне набавке: Услуга – превоз ученика са територије општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 06.01.2014. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 27.12.2013. године

Преузмите документацију:

Конкурсна документација за ЈН бр. 7/2013

Позив за подношење понуда

Питање и одговор бр. 1 - ЈН бр. 7/2013

Обавештење о закљученом уговору са фирмом \\\"Аутопревоз\\\" АД из Чачка у оквиру ЈН бр. 7/2013

 

ЈН бр. 6/2013

Наручилац: Општина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 6/2013

Предмет јавне набавке: Добро – канцеларијски материјал

Рок за подношење понуде: 13.11.2013. године до 12:00 часова

Обавештење о продужењу рока:

Обавештење о продужетку рока

Позив за подношење понуда

 

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору - Нај комерц д.о.о. у оквиру ЈН бр. 6/2013

 

ЈН бр. 5/2013

Наручилац: Општина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 5/2013

Предмет јавне набавке: Услуга – чишћење пословних просторија општине Врњачка Бања

Рок за подношење понуде: 22.10.2013. године до 12:00 часова

Обавештење о продужењу рока:

Обавештење о продужењу рока

 

Измена конкурсне документације

Допуна конкурсне документације

Питање понуђача бр.1 - ЈН бр. 5/2013

Одговор бр. 1 - ЈН бр. 5/2013

Питање понуђача бр. 2 - ЈН бр. 5/2013

Одговор бр. 2 - ЈН бр. 5/2013

Обавештење о закљученом уговору ЛМ, у оквиру ЈН бр. 5/2013

 

ЈН бр. 4/2013

Наручилац: Општина Врњачка Бања

Број јавне набавке: 4/2013

Предмет јавне набавке: Добро – набавка горива

Рок за подношење понуде: 14.10.2013. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 07.10.2013. године

Преузмите документацију:

 

Обавештење о закљученом уговору НИС, у оквиру ЈН бр. 4/2013

Конкурсна документација гориво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правилник о систематизацији радних места

ЕЛЕКТРОНСКА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
Организација
0                     -  Општина
1 – 4                -  Органи
401  -  406      -  Организационе јединице
                         Руководећа радна места
                         Радна места


Организација:
■ -   0 - ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
         ■----1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
          |           |------------100100 - Председник скупштине општнне  
          |           |------------100200 - Заменик председника скупштине општине
          |           |------------100300 - Секретар скупштине општине
          |           |------------100400 - Заменик секретара скупштине општине
          |           |------------100401 - Одборник
          |          ■------------100500 - Јавно правобранилаштво
          |                                       |----100510 - Јавни правобранилац  
          |                                       |----100511  - Заменик јавног правобранилаца
          |                                       |----100512  - Административни радник у јавном правобранилаштву
         ■-----2 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
          |            |-----------200100 – Председник општине
          |            |-----------200200 - Заменнк председника општине
         ■-----3 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
          |            |-----------300101 – Члан општинскогвећа
         ■-----4 - ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
                       |-----------400100 - Начелник Општинске управе
                       |-----------400200 - Заменик начелника
                       |-----------400201 - Буџетски инспектор
                       |-----------400202 - Интерни ревизор
                       |-----------400203 - Повереник за избеглице
                       |-----------400300 – Главни инспектор
                       |                         |-----400301 - Комунални инспектор
                       |                         |-----400302 - Грађевински инспектор
                       |                         |-----400303 - Инспектор заштите животне средине
                       |                         |-----400304 - Просветни инспектор
                       |                         |-----400305 - Саобраћајни инспектор
                       |                         |-----400306 - Послови контроле добара у општој употреби
                     ■-----401- КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
                       |               |-----401100 - Шеф кабинета председника општине
                       |               |-----401010 – Помоћник председника општине за област урбанизма,  заштите
                       |               |                       животне средине и сарадњу са министарствима
                       |               |-----401020 - Помоћник председника општине за област образовања, културе,
                       |               |                       спорта и примарне здравствене заштите
                       |               |-----401030 - Помоћник председника општине за област месних заједница и развој
                       |               |                       пољопривреде и села
                       |              ■-----401401---ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И
                       |                              |       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                       |                              |-----401410 - Шеф Одсека за послове председника општине
                       |                              |-----401411 - Послови информисања
                       |                              |-----401412 – Административно технички послови за потребе службе           
                      ■-----402 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                       |                 |-----402100 - Шеф Службе за послове скупштине општине
                       |                 |-----402101 - Стручни и нормативно правни послови
                       |                 |-----402102 - Послови информисања и односа са јавношћу
                       |                 |-----402103 - Пословни секретар
                       ■-----403– СЛУЖБА ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
                       |                 |        АДМИНИСТРАЦИЈУ
                       |                 |-----403100 - Шеф Службе за буџет, финансије и ЛПА
                       |                ■-----403403-------ОДСЕК ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
                       |                |             |-----403410 - Шеф Одсека за буџет, финансије и јавне набавке
                       |                |             |-----403411 - Послови израде буџета
                       |                |             |-----403420 - Руководилац на пословима трезора
                       |                |             |-----403421 - Послови књиговође – контиста за буџет
                       |                |             |-----403430 - Шеф рачуноводства
                       |                |             |-----403431 - Послови књиговодства за потребе МЗ
                       |                |             |-----403432 - Послови материјалн-финансиског књиговодства
                       |                |             |-----403433 - Послови благајне, обрачуна плата и других примања
                       |                |             |-----403440 - Руководилац на пословима јавних набавки
                       |                |             |-----403441 - Послови јавних набавки
                       |                ■-----403404-------ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ                              
                       |                              |-----403450 - Шеф Одсека за локалну пореску администрацију
                       |                              |-----403451 - Инспектор канцелариске контроле
                       |                              |-----403452 - Порески инспектор
                       |                              |-----403453 - Инспектор теренске контроле
                       |                              |-----403454 - Виши порезник – стручни сарадник у поступку контроле
                       |                              |-----403455 - Виши порезник – стручни сарадник на пословима пореског
                       |                              |                       рачуноводства
                       |                              |-----403456 - Виши порезник – стручни сарадник  на пореско правним
                       |                              |                       пословима                       
                       |                              |-----403457 - Порески извршитељ
                       ■-----404– СЛУЖБА ЗА УРБАНИЗАМ ЕКОЛОШКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
                       |                 |        ПОСЛОВЕ
                       |                 |-----404100 - Шеф Службе за урбанизам еколошке и имовинско правне послове
                       |                ■-----404404-------ОДСЕК ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
                       |                              |-----404410 - Шеф Одсека за урбанизам и еколошке послове
                       |                              |-----404411 - Послови на спровођењу прописа из области
                       |                              |                       планирања и изградње.
                       |                              |-----404412 - Послови из области планирања и изградње
                       |                              |                        у услужном центру
                       |                              |------404413 - Административно технички послови
                       |                              |------404414 - Послови заштите и унапређења животне средине и
                       |                              |                       водопривреде
                       |                              |------404420 - Руководилац групе послова из области имовинско
                       |                              |                         правних послова  
                       |                              |------404421 - Имовинско правни и стамбени послови на припреми
                       |                              |                          аката о располагању стварима у јавној својини општине         
                       ■-----405– СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И
                       |                  |         ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
                       |                  |------405100 - Шеф Службе за привреду, локално економски развој и
                       |                  |                       друштвене делатности  
                       |                 ■-----405405-------ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
                       |                  |              |-----405410 - Шеф Одсека за привреду и друштвене делатности
                       |                  |              |-----405420 - Руководилац групе послова из области привреде и
                       |                  |              |                      комуналних делатности  
                       |                  |              |-----405421 - Послови контроле одржавања јавних зелених површина
                       |                  |              |-----405422 - Послови привреде, пољопривреде, туризма и
                       |                  |              |                         комуналних делатности
                       |                  |              |-----405430 - Руководилац групом послова у услужном центру
                       |                  |              |-----405431 - Послови саобраћаја
                       |                  |              |-----405432 - Послови народне одбране и елементарних непогода
                       |                  |              |-----405433 - Управни послови из области социјалне и примарне
                       |                  |              |                       здравствене  заштите
                       |                  |              |-----405434 - Послови образовања
                       |                  |              |-----405435 - Управни послови из области дечије заштите
                       |                  |              |-----405436 - Управни послови из области борачко инвалидске заштите
                       |                  |              |-----405437 - Послови ликвидатуре у области друштвене делатности
                       |                  |              |-----405438 - Административни послови  из области  социјалне
                       |                  |              |                      заштите у услужном центру
                       |                ■-----405406-------ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ                             
                       |                                 |-----405420 - Шеф Одсека за локално економски развој
                       |                                 |-----405421 - Координатор локално економског развоја
                       |                                 |-----405422 - Координатор за пројекте локално економског развоја
                       |                                 |-----405423 - Координатор за капиталне пројекте
                       ■-----406– СЛУЖБА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
                                         |-----406100 - Шеф службе за општу управу
                                        ■-----406406-------ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
                                          |              |-----406410 - Шеф Одсека за општу управу и заједничке послове
                                          |              |-----406420 - руководилац на пословима писарнице
                                          |              |-----406421 - Послови пријема завођења и отпремања поште
                                          |              |-----406422 - Послови архивирања
                                          |              |-----406423 - Послови овере преписа, преписа и отварања радних
                                          |              |                      књижица у услужном центру
                                          |              |-----406424 - Послови вођења бирачког списка у услужном центру
                                          |              |-----406425 - Матичар
                                          |              |-----406426 - Заменик матичара, послови вођења матичних књига
                                          |              |                      путем АОП у Услужном центру
                                          |              |-----406427 - Шеф Месне Канцеларије матичар
                                          |              |-----406428 - Послови на куцању и умножавању материјала
                                          |              |-----406429 - Послови возача председника општине и заменика
                                          |              |                      председника општине
                                          |              |-----406431 - Послови возача председника СО, заменика председника СО,
                                          |              |                      чланова ОВ и Општинске управе
                                          |              |-----406432 - Послови возача, курира и помоћно технички послови
                                          |              |-----406433 - Послови на телефонској централи
                                         ■-----406407-------ОДСЕК ЗА ИТ, ГИС И КОМУНИКАЦИЈЕ
                                                         |-----406440 - Шеф Одсека за ИТ, ГИС и комуникације
                                                         |-----406441 - Послови пројектанта програмера
                                                         |-----406442 - Послови мрежног, систем и ВЕБ администратора

 

ENGLISH VERSION - COMING SOON