• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА OПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ