• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ