ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Захтев за информације од јавног значаја
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

Шта су информације од јавног значаја?

Информације од јавног значаја су све информације садржане у документима којима располажу органи јавне власти, а тичу се њиховог рада и поступака, и оне према Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја морају бити доступне свим грађанима и медијима, осим у ограниченом броју случајева када орган од којег тражиш податке може да ти их ускрати.

 Ове информације тражиш обраћајући се директно органу власти или институцији за коју верујеш да их има, а уколико их из било којег разлога не добијеш или наиђеш на неке проблеме у њиховом добијању, можеш да затражиш помоћ од повереника за информације од јавног значаја.

 Сврха увођења права на информације од јавног значаја јесте да се свим грађанима да могућност да контролишу рад власти и утичу на решавање друштвених и политичких питања која нису везана само за њих као појединце. Када је реч о информацијама од јавног значаја, информације које тражиш не морају имати никакве везе са тобом лично. У ствари, у информације од јавног значаја не спадају специфицни подаци ни о једној личности, осим када је реч о носиоцима јавних функција, а и за то је потребно да буду задовољени посебни услови.

 Другим речима, грађани имају право да добију све информације које власти имају о њима лично, или се тичу одлучивања о неком њиховом праву, као што је право на пензију или лечење, на пример. 

 Сада је давање информација грађанима које траже постало обавеза свих органа јавне власти. Не само то, да би се спречило да органи јавне власти процењују о чему треба да те обавесте а о чему не, или да ли баш ти лично имаш право на баш те информације, дато је право свим грађанима да траже све информације о раду свих органа јавне власти, осим у ретким изузецима прописаним законом.

 Коме можеш да тражиш информације?

 Имаш право да затражиш информације од јавног значаја од било ког органа јавне власти, а то су:

- сви државни органи (Народна скупштина, влада, министарства, судови, тужилаштва…);

- органи територијалне аутономије и органи локалне самоуправе (Покрајинско веће АП Војводина, покрајински секретаријати, градоначелници, председници општина, општински органи управе…);
- организације којима је поверено вршење јавних овлашћења (разне независне агенције које је основала држава, факултети и друге установе);
- установе које су основали или финансирају у целини, односно у претежном делу, неки од државних органа (установе у области културе, јавна предузећа…).

Информације које не можеш да тражиш

 Орган власти ускратиће ти информацију коју си тражио уколико би са њом могао да:

- угрозиш нечији живот, здравље или сигурност;

- угрозиш, ометеш или отежаш спречавање или откривање кривичног дела, вођење преткривичног или судског поступка или извршење пресуде или спровођење казне;

- озбиљно угрозиш одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне односе;
битно умањиш способност државе да управља економским процесима у земљи, или отежаш остваривање оправданих економских интереса;
- учиниш доступном информацију или документ који се чува као државна, службена или пословна тајна.

Заштита приватности

Орган власти неће ти омогућити да добијеш тражену информацију на увид уколико би тиме повредио нечију приватност или углед. Ипак, постоји неколико изузетака од овог правила, када можеш да добијеш и информацију која се односи на нечији приватни живот:

- ако је лице на то пристало;

- ако је реч о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито ако је у питању носилац државне и политичке функције и ако је информација важна с обзиром на функцију коју то лице врши;

- ако је реч о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним животом, дало повода за тражење информације (на пример, ако приметиш да начелник грађевинске инспекције у твојој општини има плату од 40.000 динара, а управо је купио „мерцедес” од 100.000 евра, имаш право да тражиш да ти се објасни одакле му паре за то).

Ситуације у којима изговори не важе

Орган јавне власти никад нема право да ускрати грађанима и медијима информације које могу имати утицаја на очување живота и здравља људи и заштиту животне средине и тада се не сме позивати на законске одредбе које говоре о могућности да ти не да тражени документ.

Образац за подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Упутство за подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.