ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Услуге
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

#Услуга Тип
#Услуга Тип
1. Издавање решења за грађевинску дозволу за изградњу објеката
           
2. Издавање локацијских услова за изградњу објеката            
3. Издавање решења за грађевинску дозволу за извођење припремних радова            
4. Издавање решења о употребној дозволи, у оквиру обједињене процедуре            
5. Издавање решења о извођењу радова на раздвајању или спајању пословних или стамбених простора            
6. Издавање решења за изградњу економских или помоћних објеката            
7. Издавање решења за изградњу секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре            
8. Провера снимка темеља и обавештење грађевинској инспекцији            
9. Издавање решења за измену грађевинске дозволе у току грађења објекта, у оквиру обједињене процедуре            
10. Издавање решења за измену грађевинске дозволе услед промене имена инвеститора, у оквиру обједињене процедуре            
11. Издавање решења за инвестиционо одржавање објекта и уклањање препрека за особе са инвалидитетом, у оквиру обједињене процедуре            
12. Издавање информације о локацији објекта за који се подноси захтев за издавање грађевинске дозволе и представља извод из важећег планског акта за тражену локацију            
13. Локацијски услови и измена локацијских услова            
14 Издававње решења за постављање антенских стубова и секундарних делова електронске комуникационе мреже            
15. Издавање уверења о засебним функционалним целинама у објекту            
16. Издавање потврде пројекта парцелације и препарцелације            
17. Издавање решења за потврђивање урбанистичког пројекта            
18. Издавање потврде о пријави почетка извођења радова, као саставни део обједињене процедуре            
19. Издавање потврде за прикључак на изграђену водну, канализациону, гасну и сл.мрежу               
20. Издавање решења за извођење радова на реконструкцији, санацији, адаптацији објеката и промени намене објекта                               
21. Издавање решења за уклањање објекта               
22. Употребна дозвола               
ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.