ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Услуге
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

 

 ОБРАЗОВАЊЕ

#УслугаТип
#УслугаТип
1. Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова ужине детету које похађа ОШ или ППП у складу са Мишљењем Интерресорне комисије        
2. Издавање решења зу циљу признавања права на накнаду трошкова екскурзије детету које похађа ОШ или ППП, у складу са Мишљењем Интерресорне комисије        
3. Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова екскурзије и превоз сопственим возилом родитеља за дете које похађа ОШ или ППП и његовог пратиоца, у складу са Мишљењем Интерресорне комисије.        
4. Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова екскурзије за дете које похађа ОШ или ППП и његовог пратиоца, у складу са Мишљењем Интерресорне комисије       
5. Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова превоза и боравка детета које похађа ОШ или ППП и његовог пратиоца у неком од рехабилитационих центара на територији РС, у складу са Мишљењем Интерресорне комисије        
6. Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова смештаја детета у ученичком дому и његовог превоза на повратној релацији до дома са пратиоцем, у складу са Мишљењем Интерресорне комисије        
7.  Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова превоза детета које похађа ОШ или ППП, у складу са Мишљењем Интерресорне комисије        
8.

Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова целодневног боравка детета у предшколској установи за текућу радну годину, у складу са Мишљењем Интерресорне комисије

       
9.

Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова логопедских третмана за дете, у складу са Мишљењем Интерресорне комисије

       
10.

Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова детету/ученику на неку од додатних подршки коју је предложила Интерресорна комисија, која није обухваћена посебним захтевом

       
11.

Издавање решења у циљу признавања права студенту на једнократну новчану помоћ, као помоћ породици у школовању даровите деце, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања

       
12.

Издавање решења у циљу признавања права ученику на једнократну новчану помоћ, као помоћ породици у школовању даровите деце, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања

       
13.

Издавање решења у циљу признавања права родитељу на накнаду трошкова опремања детета за полазак у први разред основне школе, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања

       
14.

Издавање решења у циљу признавања права на делимично субвенционисање превоза ученику основе или средње школе, који путују због потребe додатног стицања знања и вештина или тренирања у спортском клубу на територији општине, или на територији суседне општине трстеник или града краљево, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања

       
15.

Издавање решења у циљу признавања права на субвенционисање превоза детету које похађа обавезни припремни предшколски програм или основну школу на територији општине врњачка бања, које није у могућности да користи уговорени превоз код овлашћеног превозника за превоз на територији општине врњачка бања у текућој буџетској, а за текућу наставну годину

       
16.

Издавање уверења о висини просечног месечног прихода по члану домаћинства, у сврху регулисања права на ученички или студентски дом, ученичку стипендију или студентски кредит и сл.

       
17.

Мишљење Интерресорне комисије о пружању додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику из друштвено осетљивих група

       
18.

Издавање решења којим се утврђује право на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицу које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе;
Закључивање уговора између Општине и Удружења код кога је лице на евиденцији, у циљу преноса средстава из буџета и уплату доприноса надлежној организационој јединици пореске управе за наведено лице.

       

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   

 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

#УслугаТип
#УслугаТип
1. Издавање решења у циљу остваривања права на дечји додатак        
2. Издавање решења у циљу остваривања права на родитељски додатакa        
3. Издавање решења у циљу оставивања права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета        
4. Издавање решења у циљу остваривања права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради неге детета        
5. Издавање решења у циљу остваривања права на накнаду зараде за време породиљског одсуства        
6. Издавање решења у циљу остваривања права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета        
7. Издавање потврде о праву на дечји додатак        
8. Издавање потврде о праву на родитељски додатак        

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   

   

БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

#УслугаТип
#УслугаТип
1. Издавање решења у циљу признавања својства мирнодопског војног инвалида        
2. Издавање решења у циљу признавања права на борачки додатак        
3. Издавање решења у циљу признавања права на додатак за негу (репуб.пропис)        
4. Издавање решења у циљу признавања права на додатак за негу и помоћ (савез.пропис)        
5. Издавање решења у циљу признавања права на месечно новчано примање        
6. Издавање решења у циљу признавања права на накнаду погребних трошкова (репуб.пропис)        
7. Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова сахране умрлог носиоца "Партизанске споменице 1941        
8. Издавање решења у циљу призанавња права на накнаду за време незапослености        
9. Издавање решења у циљу признавања праав на ортопедска помагала        
10. Издавање решења у циљу признавања права на ортопедски додатак        
11. Издавање решења у циљу признавање права на помоћ у случају смрти (репуб.пропис)        
12. Издавање решења у циљу признавања права на помоћ у случају смрти (савез.пропис)        
13. Издавање решења у циљу признавања права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду        
14. Издавање решења у циљу признавања права на породичну инвалиднину по палом борцу        
15.

Издавање решења у циљу признавања права на путничко моторно возило

       
16.

Издавање решења у циљу признавање својства ратног војног инвалида

       
17.

Издавање решења у циљу утврђивања новог процента војног инвалидитета јер су наступиле промене које су од утицаја на утврђено право

       
18. Издавање уверења        
19. Издавање потврде о испуњености услова за коришћење паркинг места за инвалидна лица        
20. Пресељење списа предмета        

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   

  

АУТО - ТАКСИ ПРЕВОЗ

#УслугаТип
#Услуга Тип
1.

Регистрације и овере реда вожње превозника у градском и приградском саобраћају

       
2.

Издавање одобрења за кретање возила мимо прописаног режима саобраћаја у Врњачкој Бањи

       
3.

Издавање посебног одобрења за кретање возила мимо прописаног режима саобраћаја у Врњачкој Бањи 

       
4.

Издавање решења за обављање ауто-такси превоза на територији општине Врњачка Бања-предузетник 

       
5.

Издавање решења за обављање ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања за друго возило-предузетник 

       
6.

Издавање решења за обављање ауто-такси превоза на територији општине Врњачка Бања-предузетник 

       
7.

Издавање решења за обављање ауто-такси превоза на територији општине Врњачка Бања - за правна лица 

       
8.

Издавање решења за продужетак обављање ауто-такси превоза на територији општине Врњачка Бања-за правна лица 

       
9.

Издавање решења за промену такси возача који обавља ауто-такси превоз путника на територији општине Врњачка Бања у статусу запосленог лица 

       
10.

Издавање решења за другог такси возача ради обављања ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања у статусу запосленог лица 

       
11.

Издавање решења за промену такси возила у циљу обављања ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања

       
12.

Издавање Решења за привремени прекид обављања ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања 

       
13.

Издавање решења за престанак обављања ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања 

       
14.

Издавање решења такси возачу за обављање ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања

       

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   

 

ПОРОДИЉСКО И НЕГА ДЕТЕТА

#ОбразацТип
#ОбразацТип
1. Издавање решења у циљу остваривања права на једнократну новчану помоћ за рођење детета        
2.

Издавање решења у циљу остваривања права на финансијску помоћ породици породиља без сталног запослења

       
3. Издавање решења у циљу оставивања права на субвенционисање трошкова вантелесне оплодње        

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   

 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

#ОбразацТип
#ОбразацТип
1. Стицање статуса енергетски угроженог купца        
2. Стицање статуса енергетски угроженог купца корисника социјалне помоћи        
3. Стицање статуса енергетски угроженог купцакорисника дечји додатак        

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   

 

ПОЉОПРИВРЕДА

#ОбразацТип
#ОбразацТип
1. Издавање решења за регресирање вештачког осемењавања        
2. Издавање решења за регресирање премије осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде и расаднике        

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   

 

ТУРИЗАМ

#ОбразацТип
#ОбразацТип
1. Издавање решења о категоризацији - физичка лица        
2. Издавање решења о категоризацији - угоститељи        
3. Издавање потврде за упис у регистар приватних станодаваца        
4. Oдређивање категорије сеоског туристичког домаћинства        

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   


 

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.