ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Обрасци за преузимање
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација
#ОбразацУпутство
#ОбразацУпутство
1. Захтев за издавање грађевинске дозволе Садржај
2. Захтев за издавање локацијских услова Садржај
3. Захтев за издавање грађевинске дозвола за извођење припремних радова

4. Захтев за издавање употребне дозволе Садржај
5. Захтев за извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора
6.

Захтев за изградња економских или помоћних објеката

7. Захтев за изградњу секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре
8. Захтев за идавање изјаве о завршетку израде темеља
9. Захтев за  измену грађевинске дозволе у току грађења објекта
10. Захтев за измену грађевинске дозволе услед промене инвеститора
11. Захтев за инвестиционо одржавање објекта и уклањање препрека за особе са инвалидитетом
12. Захтев за издавање информације о локацији
13. Захтев за локацијске услове и измена локацијских услова
14. Захтев за постављање антенских стубова и секундарних делова електронске комуникационе мреже
15. Захтев за потврђивање плана посебних делова зграде
16. Захтев за потврђивање пројекта парцелације/препарцелације  
17. Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта  
18. Захтев за пријаву почетка извођења радова Садржај
19.

Захтев за прикључке на изграђену водну, канализациону, гасну и сличну мрежу

 
20.

Захтев за реконструкцију, санацију, адаптацију објекта и промену намене објекта

 
21.

Захтев за уклањање објекта

 
22.

Захтев за употребну дозволу

 

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.