ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Обрасци за преузимање
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

 

#ОбразацУпутство
#ОбразацУпутство
1. Захтев за признавање права на накнаду трошкова ужине детету које похађа ОШ или ППП, у складу са мишљењем Интерресорне комисије.  Садржај
2. Захтев за признавање права на накнаду трошкова екскурзије детету које похађа ОШ или ППП и његовом пратиоцу, у складу са мишљењем Интерресорне комисије.  Садржај
3. Захтев за признавање права на накнаду трошкова екскурзије и превоз сопственим возилом родитеља за дете које похађа ОШ или ППП и његовог пратиоца, у складу са мишљењем Интерресорне комисије.

 Садржај

4. Захтев за признавање права на накнаду трошкова екскурзије за дете које похађа ОШ или ППП и његовог пратиоца, у складу са мишљењем Интерресорне комисије.  Садржај
5. Захтев за признавање права на накнаду трошкова екскурзије за дете које похађа ОШ или ППП и његовог пратиоца, у складу са мишљењем Интерресорне комисије.  Садржај
6. Захтев за признавање права на накнаду трошкова смештаја детета у ученичком дому и његовог превоза на повратној релацији до дома са пратиоцем, у складу са мишљењем Интерресорне комисије.  Садржај
7. Захтев за признавање права на накнаду трошкова превоза детету које похађа ОШ или ППП, у складу са мишљењем Интерресорне комисије.  Садржај
8. Захтев за признавање права родитељу на накнаду трошкова целодневног боравка детета у предшколској установи за текућу радну годину, у складу са мишљењем Интерресорне комисије.  Садржај
9. Захтев за признавање права родитељу на накнаду трошкова целодневног боравка детета у предшколској установи за текућу радну годину, у складу са мишљењем Интерресорне комисије.  Садржај
10. Захтев за признавање права детету/ученику на неку од додатних подршки коју је предложила Интерресорна комисија, која није обухваћена посебним захтевом.  Садржај
11. Захтев за признавање права студенту на једнократну новчану помоћ, као помоћ породици у школовању даровите деце, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања.  Садржај
12. Захтев за признавање права ученику на једнократну новчану помоћ, као помоћ породици у школовању даровите деце, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања.  Садржај
13. Захтев за признавање права родитељу на накнаду трошкова опремања детета за полазак у први разред основне школе.  Садржај
14. Захтев за признавање права на делимично субвенционисање превоза ученику основе или средње школе, који путују због потребe додатног стицања знања и вештина или тренирања у спортском клубу на територији Општине, или на територији суседне општине Трстеник или Града Краљево.  Садржај
15. Захтев за признавање права на субвенционисање превоза детету које похађа обавезни припремни предшколски програм или основну школу на територији општине Врњачка Бања, које није у могућности да користи уговорени превоз код овлашћеног превозника за превоз на територији општине Врњачка Бања у текућој буџетској, а за текућу наставну годину, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања.  Садржај
16. Захтев за издавање уверења о висини просечног месечног прихода по члану домаћинства у сврху регулисања права на ученички или студентски дом, ученичку стипендију или студентски кредит. Изјава о члановима домаћинства за ученички или студентски дом.Уверење о месечном приходу породице за ученички или студентски дом.Изјава о члановима домаћинства за ученичку стипендију или студентски кредит - брошура конкурса Уверење за ученичку стипендију или студентски кредит - брошура конкурса Садржај
17. Захтев/Иницијатива комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику за покретање поступка процене. Садржај
18. Захтев за стицање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе.  Садржај

 

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.