ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Обрасци за преузимање
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

Обрасци за преузимање

У наведеним табелама можете пронаћи све потребне обрасце у електронској форми као и упутство за попуњавање истих из надлежности ОУ Врњачка Бања.

 

#ОбразацУпутство
#ОбразацУпутство
1. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице
2. Додатак пријави  
3. Записник и одлука

 

#ОбразацDownload
#ОбразацУпутство
1. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА Захтев
2. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА СЕЧУ/ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА ВАН ШУМЕ Захтев

 


#ОбразацУпутство
#ОбразацУпутство
1.

ЗАХТЕВ За приступ информацији од јавног значаја

Садржај

#ОбразацDownload
#ОбразацУпутство
1. ЗАХТЕВ ЗА БЕСПЛАТНУ И ПОВЛАШЋЕНУ ВОЖЊУ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА И КОРИСНИКА ПОРОДИЧНЕ ИНВАЛИДНИНЕ Захтев
2. ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА БОРАЧКИ ДОДАТАК Захтев
3. ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТАК ЗА НЕГУ КОРИСНИКА МЕСЕЧНОГ НОВЧАНОГ ПРИМАЊА

 Захтев

4. ДОДАТАК ЗА НЕГУ И ПОМОЋ РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА, МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА И ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА  Захтев
5. ЗАХТЕВ ЗА ИСХРАНУ И СМЕШТАЈ ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА И БОРАВКА У ДРУГОМ МЕСТУ ЗА ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ, КОРИСНИКЕ ПОРОДИЧНЕ ИНВАЛИДНИНЕ, ЦИВИЛНЕ ИНВАЛИДЕ РАТА И ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЦЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА РАТА  Захтев
6.

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

 Захтев
7.

ЗАХТЕВ ЗА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ

 Захтев
8.

 ЗАХТЕВ ЗА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ РВИ ОД V ДО X ГРУПЕ ИЗ ОРУЖАНИХ АКЦИЈА ПОСЛЕ 17.08.1990. ГОДИНЕ

 Захтев
9.  ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА ПОСЛЕ СМРТИ КОРИСНИКА МЕСЕЧНОГ НОВЧАНОГ ПРИМАЊА Захтев
10.

 ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА САХРАНЕ УМРЛОГ НОСИОЦА ,,ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 1941“

 Захтев
11.

ЗАХТЕВ РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗА ВРЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ


Захтев
12.

ЗАХТЕВ ЗА ОРТОПЕДСКА И ДРУГА ПОМАГАЛА РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА И МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА

 Захтев
13. ПОМОЋ ПОРОДИЦИ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА  Захтев
14. ПОРОДИЧНИ ДОДАТАК КОРИСНИКА ПОРОДИЧНЕ ИНВАЛИДНИНЕ ПОСЛЕ СМРТИ РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДA КОРИСНИКА ДОДАТКА ЗА НЕГУ И ПОМОЋ  Захтев
15. ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА ПОСЛЕ СМРТИ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА И ПАЛОГ БОРЦА  Захтев
16. ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕНТА ИНВАЛИДИТЕТА ВОЈНОГ ИНВАЛИДА  Захтев
17.

ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ МЕСЕЧНОГ НОВЧАНОГ ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ САМОХРАНОСТИ КОРИСНИКА МЕСЕЧНОГ НОВЧАНОГ ПРИМАЊА

 Захтев
18.

 ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ОРТОПЕДСКИ ДОДАТАК РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА, МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА И ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА

Захтев 
19.

ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА, МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА

 Захтев
20.

 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛА ЗА ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ ПРВЕ ГРУПЕ

 Захтев
21. ЗАХТЕВ ЗА УВЕЋАНУ ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ ПО ПАЛОМ БОРЦУ  Захтев

Зах


#ОбразацУпутство
#ОбразацУпутство
1. Захтев за исправку грешке у Књизи држављана Садржај
2. Захтев за исправку грешке у МКР Садржај
3. Захтев за исправку грешке у МКУ Садржај
4. Захтев за исправку грешке у МКВ Садржај
5. Захтев за накнадни упис у МКР  Садржај
6. Захтев за накнадни упис у МКУ  Садржај
7. Захтев за склапање брака преко пуномоћника Садржај
8. Захтев за склапање брака ван службених просторија без употребе службеног возила Садржај
9. Захтев за склапање брака ван службених просторија са употребом службеног возила Садржај
10. Захтев за издавање извода из МКР   Садржај
11. Захтев за издавање извода из МКР на међународном обрасцу Садржај
12. Захтев за издавање извода из МКУ Садржај
13.  Захтев за издавање извода из МКУ на међународном обрасцу Садржај
14. Захтев за издавање извода из МКВ Садржај
15.  Захтев за издавање извода из МКВ на међународном обрасцу Садржај
16. Захтев за издавање преписа из архиве Садржај
17. Захтев за издавање уверења о држављанству Садржај
18. Захтев за коришћење скупштинске сале Садржај 
19. Захтев за промену личног имена Садржај
20. Захтев за упис, брисање, измену, допуну и исправку БС Садржај
21. Захтев за увид у архивирана акта Садржај

 

#ОбразацУпутство
#ОбразацУпутство
1. Захтев за регистрацију и оверу реда вожње превозника у градском и приградском саобраћају Садржај
2. Захтев за издавање одобрења за кретање возила мимо прописаног режима саобраћаја у Врњачкој Бањи Садржај
3. Захтев за издавање посебног одобрења за кретање возила мимо прописаног режима саобраћаја у Врњачкој Бањи 2018 Садржај
4. Захтев за издавање решења за обављање ауто-такси превоза на територији општине Врњачка Бања-предузетник 2018 Садржај
5. Захтев за издавање решења за обављање ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања за друго возило-предузетник Садржај
6. Захтев за продужетак решења за обављање ауто-такси превоза на територији општине Врњачка Бања-предузетник Садржај
7. Захтев за издавање решења за обављање ауто-такси превоза на територији општине Врњачка Бања за правна лица Садржај
8. Захтев за продужетак решења за обављање ауто-такси превоза на територији општине Врњачка Бања - за правна лица Садржај
9. Захтев за промену такси возача који обавља ауто-такси превоз путника на територији општине Врњачка Бања у статусу запосленог лица Садржај
10. Захтев за издавање решења за другог такси возача ради обављања ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања у статусу запосленог лица Садржај
11. Захтев за промену такси возила у циљу обављања ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања Садржај
12. Захтев за привремени прекид обављања ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања Садржај
13. Захтев за престанак обављања ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања Садржај
14.

Захтев за издавање решења такси возачу за обављање ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања

Садржај

15. Одустајање од захтева  
16. Захтев за коришћење полигона  
  Захтев ауто-такси превоз - 2. Возило предузетник 344 1806-2018  
  Захтев такси превоз- Продужетак(предузетник) 344 2092-2018Захтев такси превоз- Продужетак(предузетник) 344 2092-2018  
   Захтев такси превоз – прво подношење предузетник 344 2094-2018  
  Захтев такси правно лице –продужење такси дозволе 344 2091-2018Захтев такси правно лице –продужење такси дозволе 344 2091-2018  
  Захтев такси правно лице – Прво подношење 344 2090-2018 Захтев такси правно лице – Прво подношење 344 2090-2018  
   Достављање допуне документације - образац 2016. Година 2018  
   Комуналне таксе за такси превоз - 2018. Година  
   Образац1-2018  
  Захтев ауто-такси превоз – одобрење за запосленог такси возача-2018  
   Захтев ауто-такси превоз – привремени прекид обављања делатности-2018  
  Захтев такси превоз – престанак обављања делатности-2018  
  Захтев такси –промена такси возила- 2018  
  Захтев такси возача - 2 такси возила- 2018  
   Захтев такси возача –промена такси возача-2018  

 

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.