• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

План јавних набавки за 2019.год. за директног корисника Општинску управу општине Врњачка Бања