• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ЈН БР.6/18 НАБАВКА УСЛУГЕ–ДНЕВНИ ДОРАВАК ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА