• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ЈН бр.17/18 набавка услуге : изнајмљивање возила и пружање услуге превоза учесницима пољопривредних манифестација