• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ЈН БР.1/18 НАБАВКА ДОБАРА –ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ