• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ЈН бр. 4/2018 Набавка добара – грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства