• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ЈН бр. 31/18 набавка услуга – Израда Пројектно техничке документације за озакоњење објекта „Коцка“ Врњачка Бања