• Telefon: +381 36 601 200

JN br. 30/18 nabavka usluga – Izrade Projektno tehničke dokumentacije za ozakonjenje objekta „Kocka“ Vrnjačka Banja