• Telefon: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

JN br. 30/18 nabavka usluga – Izrade Projektno tehničke dokumentacije za ozakonjenje objekta „Kocka“ Vrnjačka Banja