• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ЈН бр. 28/18 набавка услуга – рушење бесправно изграђених објеката на територији општине