• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ЈН бр. 25/2018, набавка услуге израде идејног решења постројења за пречишћавање отпадних вода у општини Врњачка Бања