• Telefon: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

JN br. 24/19 nabavka dobara- računarska oprema