• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ЈН бр. 21/19 - Набавка услуге коришћења и одржавања софтвера за локалну пореску администрацију - преговарачки поступак без објављивања јавног позива