• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ЈН бр. 21/18- Набавка услуге коришћења и одржавања софтвера за ЛПА- преговарачки поступак без објављивања јавног позива