• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ЈН 22/2019 набавка електричне енергије за потребе јавне расвете и снабдевања објеката у својини општине Врњачка Бања, Наручиоца Општинске управе општине Врњачка Бања.