• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ЈН 14/2018 - Набавка услуге - банкарске услуге кредитног задужења за капиталне инвестиције