• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ЈН 13/2018 - Набавка добара-електричне енергије за потребе јавне расвете и снабдевања објеката у јавној својини Општине Врњачка Бања