ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Јавне набавке
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

ЈН 28 / 16 Набавка радова на реконструкцији Летње позорнице у Врњачкој Бањи, II фаза

  Подаци о наручиоцима:

У складу са чл. 50 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца, и то:

Наручиоца 1 – Општинске управе општине Врњачка Бања, бр. 400-1849/16 од 19.08.2016.године

Наручиоца 2 – Јавна установа „Културни центар“ Врњачка Бања, бр. 07-1223 од 19.08.2016.године на основу које Наручилац 1 спроводи отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији објекта Летње озорнице У Врњачкој Бањи, II Фаза, обликована по партијама, у своје име и за свој рачун, и у име и за рачун Наручиоца 2.

Основни подаци о наручиоцима:

Наручилац 1 - Oпштинска управа општине Врњачка Бања, улица Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања, интернет страница: www.vrnjackabanja.gov.rs

Наручилац 2 – Јавна установа „Културни центар“ Врњачке Бање, улица Врњачка 20, 36210 Врњачка Бања

 

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

Предмет јавне набавке:

Набавка радова на реконструкцији објекта Летње позорнице у Врњачкој Бањи, II фаза.

Предмет јавне набавке ЈН бр. 28/2016 је обликован по партијама и то:

За Наручиоца 1 – Општинска управа општине Врњачка Бања

Партија 1 – Радови на реконструкцији – грађевински и завршно грађевински радови

За Наручиоца 2 – Јавна установа „Културни центар“ Врњачке Бање

Партија 2 – Радови на партерном уређењу слободних површина

Партија 3 – Опрема – седишта

Партија 4 – Опрема – пројекциони екран

Општи речник набавки:

45450000– Остали завршни грађевински радови

39110000 – Седишта, столице и сродни производи и припадајући делови

32323400 – Опрема за репродукцију видео садржаја

Рок за подношење понуда: до 19.септембра 2016.године

Датум објављивања: 19.август 2016.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Koнкурсна документација - измена и допуна

Oдлука о додели уговора - Општинска управа општине Врњачка Бања

Одлука о додели уговора - Културни центар Врњачке Бање

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору - Oпштинa управа

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору - Културни центар

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору  Културни

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм  уговору Културни

Одлука о измени уговора о јавној набавци Општинска управа

Одлука о измени уговора о јавној набавци Културни центар

Одлука о измени уговора о јавној набавци Општинска управа

Одлука о измени уговора о јавној набавци Културни центар

 

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.