ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Јавне набавке
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

Јавна набавка радива на адаптацији објекта "Мофаза"

1. Назив наручиоца:

Општинска управа општине Врњачка Бања Адреса: улица Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања

Интернет страница: www.vrnjackabanja.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке у отвореном поступку.

3. Предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке ЈНР бр. 8/2015 је набавка радова на Адаптацији објекта "Мофаза" Наручиоца Општинске управе општине Врњачка Бања

Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: 45000000 –Грађевински радови

4. Начин преузимања конкурсне документације:

На Порталу јавних набавки или на интернет страни наручиоца: www.vrnjackabanja.gov.rs

  1. 4.Критеријум за оцењивање понуда:

 

Најниже понуђене цене.

 

  1. 5.Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:

Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се

благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 28.12.2015.год. до12, 00 часова.

6. Отварање понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за

подношење понуда, односно дана 28.12.2015. у 12,10 часа.

6. Лице за контакт:

Саша Радисављевић, службеник за јавне набавке Е - mail адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Тел. 036/601-204

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закњученом уговору

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.