ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Јавне набавке
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

ЈН бр. 26/17 Набавка добара - грађевински материјал за побољшање услова становања за избегла лица на територији општине Врњачка Бања

Назив наручиоца:

Општинска управа општине Врњачка Бања

Адреса: улица Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања

Интернет страница: www.vrnjackabanja.gov.rs

Број јавне набавке: ЈН бр. 26/17

Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку са објављивањем јавног позива за подношење понуда у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Разлог за спровођење ове врсте поступка: наручилац у претходном спроведеном отвореном поступку је добио све неприхватљиве понуде, а првобитни предмет јавне набавке, одређени услови за учешће у поступку, техничка спецификација и критеријуми за доделу уговора се не мењају.

Предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавкe ЈН бр. 26/2017 јесу добра - грађевински материјал за побољшање услова становања за избегла лица на територији општине Врњачка Бања.

Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки:

44110000 – Грађевински материјал

44220000 – Грађевинска столарија

Рок за подношење понуда: до 23.08.2017.године до 12,00 часова

Датум објављивања: 21.08.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

 

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.