ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Јавне набавке
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

ЈН БР. 20/17 Набавка добара за економско оснаживање расељених лица на територији општине Врњачка Бања

Наручилац: Општинска управа општине Врњачка Бања

Адреса: Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања

Број јавне набавке: ЈН бр. 20/17

Предмет: Предмет јавне набавке ЈН бр.  20/2017 у поступку јавне набавке мале вредности, обликован по партијама су добра за економско оснаживање расељених лица на територији општине Врњачка Бања, за потребе Наручиоца Општинске управе општине Врњачка Бања.

Предмет јавне набавке је обликован у 13 (тринаест) партија и то:

ПАРТИЈА 1 – KОМПРЕСОР

ПАРТИЈА 2 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

ПАРТИЈА 3 – ОПРЕМА ЗА ВИНО И РАКИЈУ

ПАРТИЈА 4 – АПАРАТИ

ПАРТИЈА 5 – МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ

ПАРТИЈА 6 – ВИБРО ПЛОЧА

ПАРТИЈА 7 – ЦЕПАЧ ЗА ДРВА

ПАРТИЈА 8 – ШУМО ОПРЕМА

ПАРТИЈА 9 – ОПРЕМА ЗА КАФИЋ

ПАРТИЈА 10 – ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ

ПАРТИЈА 11 - СТОЛАРСКА МАШИНА

ПАРТИЈА 12 – ЦЕВИ

ПАРТИЈА 13 – ФОЛИЈА ЗА ПЛАСТЕНИК

Свака партија представља засебну целину при чему се понуда може поднети за једну или више партија, на начин да се свака партија може оценити као независна целина.

Шифра предмета јавне набавке из општег речника набавки:

16000000-Пољопривредне машине

31600000-Електрична опрема и апарати

Рок за подношење понуде: до 20. јуна 2017.године до 12,00 часова.

Датум објављивања: 09.јун 2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Oбавештење о обустави поступка

Oбавештење о закљученом уговору

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.