ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Јавне набавке
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

ЈН БР. 32/16 Набавка добара за економско оснаживање расељених лица на територији општине Врњачка Бања

Наручилац: Општинска управа општине Врњачка Бања

Адреса: Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања

Број јавне набавке: ЈН бр. 32/16

Предмет: Предмет јавне набавке ЈН 23/2016 у отвореном поступку, обликован по партијама, су добра за економско оснаживање расељених лица на територији општине Врњачка Бања, за потребе Наручиоца Општинске управе општине Врњачка Бања.

Предмет јавне набавке је обликован у 13 (тринаест) партија и то:

 ПАРТИЈА 1 – ОПРЕМА ЗА КОЗМЕТИЧКИ САЛОН

ПАРТИЈА 2 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

ПАРТИЈА 3 – КАЗАН ЗА ПЕЧЕЊЕ РАКИЈЕ

ПАРТИЈА 4 – МАШИНЕ ЗА ШИВЕЊЕ

ПАРТИЈА 5 – ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА

ПАРТИЈА 6 – МОТОРНА ТЕСТЕРА

ПАРТИЈА 7 – ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ

ПАРТИЈА 8 – КЊИГОВОДСТВЕНИ СОФТВЕР

ПАРТИЈА 9 – ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТИ

ПАРТИЈА 10 – ОПРЕМА ЗА ПЕКАРСТВО

ПАРТИЈА 11 – МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ТЕПИХА

ПАРТИЈА 12 – ПРЕСА ЗА ШОЉЕ

ПАРТИЈА 13 – ОПРЕМА ЗА ПЧЕЛАРСТВО

Свака партија представља засебну целину при чему се понуда може поднети за једну или више партија, на начин да се свака партија може оценити као независна целина.

Шифра предмета јавне набавке из општег речника набавки:

16000000-Пољопривредне машине

31600000-Електрична опрема и апарати

Рок за подношење понуде: до 12. децембар 2016.године до 12,00 часова.

Датум објављивања: 10.новембар 2016.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1,2

Питање и одговори 3

Конкурсна документација-измена и допуна

Питање и одговори 4

Питање и одговори 5

Питање и одговори 6

Питање и одговори 7

Питање и одговори 8

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о обустави поступка

Oбавештење о обустави поступка

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.