• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате (ЗОПДП)