• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину