• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Врњачка Бања за 2020.годину