• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ