• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА