• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2017.Г