• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАВРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА У ПЕРИОДУ 01.01.-29.09.2017.Г.